5 powodów dla których miedź może odegrać kluczową rolę w procesie transformacji energetycznej

Negocjacje instytucjonalne UE w sprawie pakietu “Czysta energia dla wszystkich Europejczyków” trwają i mają zostać zakończone do końca 2018 r. W związku z tym tegoroczny Europejski Tydzień Zrównoważonej Energii ma szczególną wagę. Kierunek jest jasny:  UE powinna iść w stronę bardziej ekologicznego i zrównoważonego środowiska.

Po przyjęciu pakietu miedź będzie kluczem dla innowacyjnych rozwiązań potrzebnych do wdrożenia wizji w całej UE.

Oto pięć powodów:

Odnawialne źródła energii

Miedź odgrywa ważną rolę w rozwiązaniach związanych z energią odnawialną – takich jak energia słoneczna, wiatrowa, wodna, biomasa i geotermia – poprawiając ich ogólną wydajność. Jest wykorzystywana w produkcji kabli, paneli fotowoltaicznych oraz elementów wiatraków słonecznych.

Efektywność energetyczna

Miedź jest najlepszym przewodnikiem ciepła i elektryczności. Produkty zawierające miedź mają tendencję do bardziej wydajnego działania, przy jednoczesnym zmniejszeniu zużycia energii w zakresie 20-30%.

Transport

Poza sektorem energetycznym miedź jest również kluczowym elementem nowych, niskoemisyjnych środków transportu, takich jak pojazdy elektryczne (EV). Miedź jest wykorzystywana w ich akumulatorach i systemach kontroli, a także w infrastrukturze ładowania.

Inteligentne sieci

Miedź pomaga powiązać to wszystko: niskoemisyjna przyszłość nie jest możliwa bez inteligentnych i połączonych sieci elektrycznych i cieplnych. Miedź jest kluczowym metalem, dzięki któremu sieci są mniejsze, inteligentniejsze, bardziej elastyczne i bardziej energooszczędne.

Ślad energetyczny

W porównaniu z poziomem z 1990 r. europejski przemysł miedziowy zdołał zmniejszyć zużycie energii w przeliczeniu na jednostkę energii o 60% dzięki innowacyjnym technologiom procesowym i odzyskiwaniu ciepła odpadowego. Branża kontynuuje wysiłki zmierzające do zmniejszenia tej liczby.

MIEDŹ + GOSPODARKA OBIEGOWA [PDF]