Aktualności

 

Kategorie

Zaoszczędź dzięki miedzi 2-3°C i 18% na ogrzewaniu, zachowując taki sam komfort. Dzięki doskonałej przewodności cieplnej miedzi, która przewodzi ciepło1000 razy lepiej niż np. tworzywa sztuczne, można jeszcze bardziej obniżyć temperaturę wody w porównaniu z instalacją z tworzyw sztucznych. Bezwładność cieplna systemu jest pomijalnie mała, co ogranicza straty ciepła. Niższa temperatura wody jest korzystna, jeżeli system współpracuje z generatorami ciepła opartymi na energii odnawialnej, takimi jak pompy ciepła, solarne panele grzewcze czy systemy geotermalne.

Patynowanie miedzi jest naturalną reakcją ochronną tego metalu na stale oddziałujące czynniki atmosferyczne. Zmiana koloru, będąca efektem utleniania, zachodzi w wyniku reakcji pomiędzy związkami siarki obecnymi w kwaśnym powietrzu, parą wodną i samym metalem. Na powierzchni blachy tworzy się siarczan miedziowy, kwas zostaje zobojętniony i w ten sposób powstaje zielona patyna.

Morska energetyka wiatrowa ma być jednym z kluczowych kierunków modernizacji polskiego systemu energetycznego. Ministerstwo Energii zakłada, że do 2040 r. aż 10 GW będzie pochodziło właśnie z sektora offshore. Wydatki na rozwój polskiej energetyki wiatrowej na morzu mogą wynieść nawet 140 mld zł. W ocenie analityków Europejskiego Instytutu Miedzi kwota ta powinna być jednak znacznie wyższa. Dla pełnego wykorzystania potencjału offshore niezbędne są bowiem równoległe inwestycje w modernizację i rozbudowę sieci energetycznych, a także systemów magazynowania i zarządzania energią.

Morska energetyka wiatrowa rozwija się coraz dynamiczniej. Sektor offshore jest postrzegany jako przyszłość polskiego i europejskiego systemu energetycznego – uważają eksperci Europejskiego Instytutu Miedzi, którzy swoimi spostrzeżeniami podzielą się z uczestnikami Bałtyckiego Forum Przemysłu Energetyki Morskiej (BEIF). Wydarzenie, którego partnerem jest EIM, odbędzie się w Warszawie w dniach 22-23 maja br.

Do 2050 roku powinien zostać osiągnięty zerowy poziom emisji gazów cieplarnianych – wynika z dokumentu Komisji Europejskiej pt. „Czysta planeta dla wszystkich. Europejska długoterminowa wizja strategiczna dla prosperującej, nowoczesnej, konkurencyjnej i neutralnej klimatycznie gospodarki”. W ocenie Europejskiego Instytutu Miedzi, w realizacji tak ambitnego celu pomóc mogą inwestycje w wysoko wydajne technologie energetyczne oparte na miedzi.

Miedź jest jednym z kluczowych surowców dla nowoczesnej energetyki. Oparte na miedzi technologie odgrywają kluczową rolę w zwiększaniu efektywności energetycznej gospodarki oraz rozwoju odnawialnych źródeł energii (OZE) ‒ z takim przesłaniem eksperci Europejskiego Instytutu Miedzi będą uczestniczyli w XI. edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego (EKG).

Ministerstwo Energii zadeklarowało przyjęcie strategii „Polityka energetyczna Polski do 2040 r.” (PEP 2040) już latem. Dotychczasową dyskusję nad dokumentem zdominował temat priorytetów w zakresie rozwoju źródeł wytwarzania energii elektrycznej. Tymczasem, bez intensywnych inwestycji rozwojowych oraz modernizacji sieci energetycznych, energia elektryczna nie dotrze do jej odbiorców, bez względu na źródło jej wytwarzania – wskazują analitycy Europejskiego Instytutu Miedzi i podkreślają, że jest jeszcze czas na wprowadzenie odpowiednich zmian w PEP 2040 na etapie prac parlamentarnych.

29. Konferencja Energetyczna EuroPOWER, która odbywa się 24-25 kwietnia 2019 r. w Westin Warsaw Hotel, to jedno z  najważniejszych wydarzeń dotyczących rozwoju sektora energii w Polsce. Europejski Instytut Miedzi jest  w gronie Partnerów Konferencji, podczas której omawiane są najbardziej aktualne wyzwania i  problemy dotyczące branży energetycznej.

Prudential jest budynkiem symbolicznym dla Warszawy i jej pejzażu. Z jednej strony wspaniała historia rozwoju myśli inżynierskiej, dominanta przestrzenna przedwojennej stolicy, z drugiej tragiczna i bohaterska karta powstańcza i wreszcie niemy świadek powojennej socrealistycznej rozbudowy miasta, aż po całkowitą degradację.