Aktualności

 

Kategorie

Popularność pojazdów z napędem elektrycznym cały czas rośnie. Popytowi towarzyszą wyzwania związane z ładowaniem, czemu muszą sprostać właściciele pojazdów. Stacje ładowania nie są powszechnie dostępne i wszystkie wymagają od kierowcy podłączenia przewodu do samochodu. Jednak energia elektryczna, w odróżnieniu od paliw płynnych, nie wymaga fizycznego podłączenia do samochodu. Wraz z rozwojem technologii ładowania bezprzewodowego „tankowanie” stanie się zatem wygodniejsze dzięki większej liczbie stacji i wyeliminowaniu przewodów. Nadchodzą czasy ładowania bezprzewodowego.

 

Jeden z ekspertów Międzynarodowego Stowarzyszenia Miedzi (ang. International Copper Association) z Australii – John Fennell, twierdzi że aby zaspokoić rosnące światowe zapotrzebowanie na miedź niezbędne jest wprowadzenie nowych rozwiązań i technologii wydobycia tego surowca. Górnicy będą musieli zacząć robić wszystko inaczej.

W dobie zmian klimatycznych i rosnących amplitud temperatur, kluczowe staje się posiadanie wydajnej instalacji oraz urządzeń do klimatyzacji, wentylacji i chłodzenia (HVACR), zapewniających odczucie komfortu cieplnego. W najbliższych latach będziemy obserwować zwiększone zapotrzebowanie na korzystanie z klimatyzacji w biurowcach i budynkach mieszkalnych oraz z systemów chłodniczych w sklepach. Zdaniem ekspertów Europejskiego Instytutu Miedzi, przełoży się to na poszukiwanie rozwiązań ekologicznych i efektywnych energetycznie. A te zapewniają komponenty oparte na miedzi.

Morska energetyka wiatrowa będzie jednym z kluczowych kierunków modernizacji systemu energetycznego w krajach bałtyckich. Wzrost udziału zielonej energii w całości zużycia jest wymogiem polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Litwa, Łotwa i Estonia już osiągnęły lub są blisko osiągnięcia celów w zakresie energii odnawialnej na 2020 r. Przed nimi jednak kolejne wyzwania. Najtrudniejsze zadanie czeka Estonię, która do 2030 r. powinna także znacząco zmniejszyć  emisję CO2, z 21 do 12 mln ton rocznie. W tym celu konieczne są inwestycje w farmy wiatrowe. W ocenie analityków Europejskiego Instytutu Miedzi dla pełnego wykorzystania potencjału offshore niezbędne są równoległe inwestycje w modernizację i rozbudowę sieci energetycznych.

Miedź to metal, który odegrał ogromną rolę w rozwoju cywilizacji. Z miedzi produkowano bowiem brąz, od którego nazwę ma nawet jedna z epok w historii ludzkości. Miedź przez wieki wykorzystywana była do bicia monet. Użytkowano ją też w przemyśle. Zresztą również i dzisiaj bez miedzi nie byłoby wielu podzespołów urządzeń elektronicznych, kabli elektrycznych czy elementów konstrukcyjnych. Jednocześnie nie wszyscy wiedzą o tym, że miedź to jedyny metal, który można poddać stuprocentowemu recyklingowi i nie traci przy tym żadnych swoich właściwości.

Obecnie w szeroko pojętym przemyśle wykorzystywane są różnorodne stopy metali. Bardzo popularne są stopy miedzi, czyli stopy metali, w których miedź jest głównym składnikiem. Stopy te dzieli się ze względu na ich przeznaczenie, czyli stopy do obróbki plastycznej i stopy odlewnicze. Najbardziej znane stopy miedzi to: brąz, mosiądz, miedzionikiel oraz spiże. Największe zastosowanie obecnie mają dwa pierwsze czyli brąz i mosiądz.

Odejście w ostatnich latach od tradycyjnych czynników chłodzących m.in. zawierających chlor na rzecz bardziej ekologicznych chłodziw, skłoniło producentów rur miedzianych stosowanych w chłodnictwie i klimatyzacji do opracowania nowej technologii rury o małych średnicach, wewnętrznie rowkowanej – tak powstała rura MicroGroove.