Aktualności

 

Kategorie

Patynowanie miedzi jest naturalną reakcją ochronną tego metalu na stale oddziałujące czynniki atmosferyczne. Zmiana koloru, będąca efektem utleniania, zachodzi w wyniku reakcji pomiędzy związkami siarki obecnymi w kwaśnym powietrzu, parą wodną i samym metalem. Na powierzchni blachy tworzy się siarczan miedziowy, kwas zostaje zobojętniony i w ten sposób powstaje zielona patyna.

Morska energetyka wiatrowa ma być jednym z kluczowych kierunków modernizacji polskiego systemu energetycznego. Ministerstwo Energii zakłada, że do 2040 r. aż 10 GW będzie pochodziło właśnie z sektora offshore. Wydatki na rozwój polskiej energetyki wiatrowej na morzu mogą wynieść nawet 140 mld zł. W ocenie analityków Europejskiego Instytutu Miedzi kwota ta powinna być jednak znacznie wyższa. Dla pełnego wykorzystania potencjału offshore niezbędne są bowiem równoległe inwestycje w modernizację i rozbudowę sieci energetycznych, a także systemów magazynowania i zarządzania energią.

Morska energetyka wiatrowa rozwija się coraz dynamiczniej. Sektor offshore jest postrzegany jako przyszłość polskiego i europejskiego systemu energetycznego – uważają eksperci Europejskiego Instytutu Miedzi, którzy swoimi spostrzeżeniami podzielą się z uczestnikami Bałtyckiego Forum Przemysłu Energetyki Morskiej (BEIF). Wydarzenie, którego partnerem jest EIM, odbędzie się w Warszawie w dniach 22-23 maja br.

Do 2050 roku powinien zostać osiągnięty zerowy poziom emisji gazów cieplarnianych – wynika z dokumentu Komisji Europejskiej pt. „Czysta planeta dla wszystkich. Europejska długoterminowa wizja strategiczna dla prosperującej, nowoczesnej, konkurencyjnej i neutralnej klimatycznie gospodarki”. W ocenie Europejskiego Instytutu Miedzi, w realizacji tak ambitnego celu pomóc mogą inwestycje w wysoko wydajne technologie energetyczne oparte na miedzi.

Miedź jest jednym z kluczowych surowców dla nowoczesnej energetyki. Oparte na miedzi technologie odgrywają kluczową rolę w zwiększaniu efektywności energetycznej gospodarki oraz rozwoju odnawialnych źródeł energii (OZE) ‒ z takim przesłaniem eksperci Europejskiego Instytutu Miedzi będą uczestniczyli w XI. edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego (EKG).

Ministerstwo Energii zadeklarowało przyjęcie strategii „Polityka energetyczna Polski do 2040 r.” (PEP 2040) już latem. Dotychczasową dyskusję nad dokumentem zdominował temat priorytetów w zakresie rozwoju źródeł wytwarzania energii elektrycznej. Tymczasem, bez intensywnych inwestycji rozwojowych oraz modernizacji sieci energetycznych, energia elektryczna nie dotrze do jej odbiorców, bez względu na źródło jej wytwarzania – wskazują analitycy Europejskiego Instytutu Miedzi i podkreślają, że jest jeszcze czas na wprowadzenie odpowiednich zmian w PEP 2040 na etapie prac parlamentarnych.

29. Konferencja Energetyczna EuroPOWER, która odbywa się 24-25 kwietnia 2019 r. w Westin Warsaw Hotel, to jedno z  najważniejszych wydarzeń dotyczących rozwoju sektora energii w Polsce. Europejski Instytut Miedzi jest  w gronie Partnerów Konferencji, podczas której omawiane są najbardziej aktualne wyzwania i  problemy dotyczące branży energetycznej.

Prudential jest budynkiem symbolicznym dla Warszawy i jej pejzażu. Z jednej strony wspaniała historia rozwoju myśli inżynierskiej, dominanta przestrzenna przedwojennej stolicy, z drugiej tragiczna i bohaterska karta powstańcza i wreszcie niemy świadek powojennej socrealistycznej rozbudowy miasta, aż po całkowitą degradację.