Aktualności

 

Kategorie

29. Konferencja Energetyczna EuroPOWER, która odbywa się 24-25 kwietnia 2019 r. w Westin Warsaw Hotel, to jedno z  najważniejszych wydarzeń dotyczących rozwoju sektora energii w Polsce. Europejski Instytut Miedzi jest  w gronie Partnerów Konferencji, podczas której omawiane są najbardziej aktualne wyzwania i  problemy dotyczące branży energetycznej.

Prudential jest budynkiem symbolicznym dla Warszawy i jej pejzażu. Z jednej strony wspaniała historia rozwoju myśli inżynierskiej, dominanta przestrzenna przedwojennej stolicy, z drugiej tragiczna i bohaterska karta powstańcza i wreszcie niemy świadek powojennej socrealistycznej rozbudowy miasta, aż po całkowitą degradację.

Szacuje się, że przemysł miedziowy jest obecnie odpowiedzialny za wytwarzanie około 0,1% emisji gazów cieplarnianych. Jednocześnie  warto pamiętać, że dostarcza on materiał niezbędny dla rozwiązań mających na celu dekarbonizację procesów odpowiedzialnych za pozostałe 99,9%. Miedź ma szerokie zastosowanie w wielu innowacyjnych rozwiązaniach wspierających gospodarkę niskoemisyjną i pozyskiwanie energii z odnawialnych źródeł. Transformacja energetyczna w Europie nie obejdzie się bez tego wartościowego metalu.

Ilość energii potrzebnej do przygotowania ciepłej wody użytkowej ma coraz większy udział w całkowitym zużyciu energii dla celów gospodarstwa domowego. Biorąc pod uwagę, że większość tej energii jest tracona wraz z wodą odprowadzaną do ścieków, spożytkowanie ciepła z naszych łazienek może być prostym sposobem oszczędzania energii i pieniędzy. Sprawdź jak zaoszczędzić 50% na rachunku za ogrzewanie wody.

Ministerstwo Energii opracowało dokument pt. “Polityka energetyczna Polski do 2040 roku”, który stanowi odpowiedź na najważniejsze wyzwania stojące przed polską energetyką w perspektywie najbliższych dwóch dziesięcioleci. Dokument ten ma strategiczne znaczenie dla polskiej gospodarki. Mija właśnie termin na zgłaszanie uwag do projektu “Polityki energetycznej Polski do 2040 roku”. Europejski Instytut Miedzi przygotował jego analizę.

Nowy rok rozpoczynamy od pracy u podstaw czyli edukacji. Umieściliśmy na naszej stronie specjalną zakładkę, którą dedykujemy nauczycielom przedmiotów ścisłych oraz uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Udostępniamy tam darmowe materiały edukacyjne powiązane z tematem miedzi i jej stopów, a obejmujące zagadnienia z zakresu wiedzy ogólnej, fizyki i innych nauk przyrodniczych.