Aktualności

 

Kategorie

Miedź jest jednym z kluczowych surowców dla nowoczesnej energetyki. Oparte na miedzi technologie odgrywają kluczową rolę w zwiększaniu efektywności energetycznej gospodarki oraz rozwoju odnawialnych źródeł energii (OZE) ‒ z takim przesłaniem eksperci Europejskiego Instytutu Miedzi będą uczestniczyli w XI. edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego (EKG).

Ministerstwo Energii zadeklarowało przyjęcie strategii „Polityka energetyczna Polski do 2040 r.” (PEP 2040) już latem. Dotychczasową dyskusję nad dokumentem zdominował temat priorytetów w zakresie rozwoju źródeł wytwarzania energii elektrycznej. Tymczasem, bez intensywnych inwestycji rozwojowych oraz modernizacji sieci energetycznych, energia elektryczna nie dotrze do jej odbiorców, bez względu na źródło jej wytwarzania – wskazują analitycy Europejskiego Instytutu Miedzi i podkreślają, że jest jeszcze czas na wprowadzenie odpowiednich zmian w PEP 2040 na etapie prac parlamentarnych.

29. Konferencja Energetyczna EuroPOWER, która odbywa się 24-25 kwietnia 2019 r. w Westin Warsaw Hotel, to jedno z  najważniejszych wydarzeń dotyczących rozwoju sektora energii w Polsce. Europejski Instytut Miedzi jest  w gronie Partnerów Konferencji, podczas której omawiane są najbardziej aktualne wyzwania i  problemy dotyczące branży energetycznej.

Prudential jest budynkiem symbolicznym dla Warszawy i jej pejzażu. Z jednej strony wspaniała historia rozwoju myśli inżynierskiej, dominanta przestrzenna przedwojennej stolicy, z drugiej tragiczna i bohaterska karta powstańcza i wreszcie niemy świadek powojennej socrealistycznej rozbudowy miasta, aż po całkowitą degradację.

Szacuje się, że przemysł miedziowy jest obecnie odpowiedzialny za wytwarzanie około 0,1% emisji gazów cieplarnianych. Jednocześnie  warto pamiętać, że dostarcza on materiał niezbędny dla rozwiązań mających na celu dekarbonizację procesów odpowiedzialnych za pozostałe 99,9%. Miedź ma szerokie zastosowanie w wielu innowacyjnych rozwiązaniach wspierających gospodarkę niskoemisyjną i pozyskiwanie energii z odnawialnych źródeł. Transformacja energetyczna w Europie nie obejdzie się bez tego wartościowego metalu.

Ilość energii potrzebnej do przygotowania ciepłej wody użytkowej ma coraz większy udział w całkowitym zużyciu energii dla celów gospodarstwa domowego. Biorąc pod uwagę, że większość tej energii jest tracona wraz z wodą odprowadzaną do ścieków, spożytkowanie ciepła z naszych łazienek może być prostym sposobem oszczędzania energii i pieniędzy. Sprawdź jak zaoszczędzić 50% na rachunku za ogrzewanie wody.