Aktualności

 

Kategorie

Jednym z prelegentów  IV Kongresu Energetycznego we Wrocławiu była Monika Morawiecka, szefowa departamentu strategii Polskiej Grupy Energetycznej oraz członek Rady Zarządzającej Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej. Podczas dyskusji na temat “Energetyka OZE – potencjał i kierunki rozwoju”  wyjaśniała dlaczego warto inwestować w Odnawialne Źródła Energii.

Polska znajduje się w fazie transformacji energetycznej, co z między innymi pociąga za sobą konieczność rozbudowy sieci elektro energetycznej w związku z dużą zmiennością dostaw energii ze źródeł odnawialnych, nie wspominając już o potrzebie modernizacji istniejącej infrastruktury, po to by podnieść jej niezawodność i efektywność energetyczną. Rozwiązaniem, które warto wziąć pod uwagę zarówno przy budowie jak i modernizacji napowietrznych linii przesyłowych, jest zastosowanie przewodów z miedzi stopowej. Ich cenną właściwością jest efektywność energetyczna i odporność na chwilowe przeciążenia.

Długotrwałe upały w Polsce obnażają słabości naszej infrastruktury energetycznej. Kolejne rekordy zapotrzebowania na energię i problemy z jej produkcją, wiążące się m.in. z niewydolnością systemów chłodzenia polskich elektrowni, jasno wskazują, że efektywność naszego obecnego systemu energetycznego osiąga pułap krytyczny. Dynamiczny rozwój gospodarki i prognozy klimatyczne, które wskazują, że upalne lata mogą się stać normą dodatkowo podkreślają, że Polska stoi przed koniecznością przeprowadzenia zdecydowanych zmian w polityce energetycznej.

Unijna polityka energetyczna jest coraz bardziej ambitna. W czerwcu cel UE na 2030 r. dotyczący udziału energii ze źródeł odnawialnych (OZE) w miksie energetycznym został zwiększony do 32 proc. przy jednoczesnym wymogu ograniczenia zużycia energii o blisko jedną trzecią. Przyjęte założenia mogą negatywnie odbić się na polskiej gospodarce.

Oskar Zięta, jedna z ikon polskiego designu, poprowadzi cykl wykładów pt. „Copper and the Home” dla studentów oraz miłośników architektury i wzornictwa przemysłowego. Wątkiem przewodnim prelekcji będzie projektowanie przedmiotów codziennego użytku z miedzi oraz jej stopów.