Aktualności

 

Kategorie

Szacuje się, że przemysł miedziowy jest obecnie odpowiedzialny za wytwarzanie około 0,1% emisji gazów cieplarnianych. Jednocześnie  warto pamiętać, że dostarcza on materiał niezbędny dla rozwiązań mających na celu dekarbonizację procesów odpowiedzialnych za pozostałe 99,9%. Miedź ma szerokie zastosowanie w wielu innowacyjnych rozwiązaniach wspierających gospodarkę niskoemisyjną i pozyskiwanie energii z odnawialnych źródeł. Transformacja energetyczna w Europie nie obejdzie się bez tego wartościowego metalu.

Ilość energii potrzebnej do przygotowania ciepłej wody użytkowej ma coraz większy udział w całkowitym zużyciu energii dla celów gospodarstwa domowego. Biorąc pod uwagę, że większość tej energii jest tracona wraz z wodą odprowadzaną do ścieków, spożytkowanie ciepła z naszych łazienek może być prostym sposobem oszczędzania energii i pieniędzy. Sprawdź jak zaoszczędzić 50% na rachunku za ogrzewanie wody.

Ministerstwo Energii opracowało dokument pt. “Polityka energetyczna Polski do 2040 roku”, który stanowi odpowiedź na najważniejsze wyzwania stojące przed polską energetyką w perspektywie najbliższych dwóch dziesięcioleci. Dokument ten ma strategiczne znaczenie dla polskiej gospodarki. Mija właśnie termin na zgłaszanie uwag do projektu “Polityki energetycznej Polski do 2040 roku”. Europejski Instytut Miedzi przygotował jego analizę.

Nowy rok rozpoczynamy od pracy u podstaw czyli edukacji. Umieściliśmy na naszej stronie specjalną zakładkę, którą dedykujemy nauczycielom przedmiotów ścisłych oraz uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Udostępniamy tam darmowe materiały edukacyjne powiązane z tematem miedzi i jej stopów, a obejmujące zagadnienia z zakresu wiedzy ogólnej, fizyki i innych nauk przyrodniczych.

Celem tegorocznej konferencji COP24 było wypracowanie porozumienia w sprawie działań na rzecz ochrony klimatu. Jednym z wyznaczników kierunków dyskusji był dokument Komisji Europejskiej pt. „Czysta planeta dla wszystkich. Europejska długoterminowa wizja strategiczna dla prosperującej, nowoczesnej, konkurencyjnej i neutralnej klimatycznie gospodarki”. Zgodnie z jego założeniami  zerowy poziom emisji gazów cieplarnianych powinien zostać osiągnięty do 2050 r. W ocenie ekspertów Europejskiego Instytutu Miedzi, w realizacji tak ambitnego celu pomóc mogą inwestycje w wysoko wydajne technologie energetyczne oparte na miedzi.

 

Podczas konferencji EEC Green, która towarzyszyła szczytowi klimatycznemu COP24, European Copper Institute zaprezentował rolę miedzi i konieczność wdrażania rozwiązań dot. efektywności energetycznej. “Miedź jest ważnym elementem zmian energetycznych. Jest wykorzystywana w turbinach wiatrowych, fotowoltaice, pompach ciepła i samochodach elektrycznych” – mówił Bernard Respaut, dyrektor zarządzający.

.

Już 3 grudnia Katowice staną się centrum dyskusji europejskich decydentów na temat zmian klimatu i energetyki. Obok COP24 odbędzie się również konferencja na temat innowacyjności w ochronie środowiska – EEC Green. Bernard Respaut, dyrektor zarządzający European Copper Institute (Copper Alliance) weźmie udział w dyskusji i zaprezentuje m.in. kluczową rolę miedzi dla efektywności energetycznej.