Aktualności

 

Kategorie

Ministerstwo Energii opracowało dokument pt. “Polityka energetyczna Polski do 2040 roku”, który stanowi odpowiedź na najważniejsze wyzwania stojące przed polską energetyką w perspektywie najbliższych dwóch dziesięcioleci. Dokument ten ma strategiczne znaczenie dla polskiej gospodarki. Mija właśnie termin na zgłaszanie uwag do projektu “Polityki energetycznej Polski do 2040 roku”. Europejski Instytut Miedzi przygotował jego analizę.

Nowy rok rozpoczynamy od pracy u podstaw czyli edukacji. Umieściliśmy na naszej stronie specjalną zakładkę, którą dedykujemy nauczycielom przedmiotów ścisłych oraz uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Udostępniamy tam darmowe materiały edukacyjne powiązane z tematem miedzi i jej stopów, a obejmujące zagadnienia z zakresu wiedzy ogólnej, fizyki i innych nauk przyrodniczych.

Celem tegorocznej konferencji COP24 było wypracowanie porozumienia w sprawie działań na rzecz ochrony klimatu. Jednym z wyznaczników kierunków dyskusji był dokument Komisji Europejskiej pt. „Czysta planeta dla wszystkich. Europejska długoterminowa wizja strategiczna dla prosperującej, nowoczesnej, konkurencyjnej i neutralnej klimatycznie gospodarki”. Zgodnie z jego założeniami  zerowy poziom emisji gazów cieplarnianych powinien zostać osiągnięty do 2050 r. W ocenie ekspertów Europejskiego Instytutu Miedzi, w realizacji tak ambitnego celu pomóc mogą inwestycje w wysoko wydajne technologie energetyczne oparte na miedzi.

 

Podczas konferencji EEC Green, która towarzyszyła szczytowi klimatycznemu COP24, European Copper Institute zaprezentował rolę miedzi i konieczność wdrażania rozwiązań dot. efektywności energetycznej. “Miedź jest ważnym elementem zmian energetycznych. Jest wykorzystywana w turbinach wiatrowych, fotowoltaice, pompach ciepła i samochodach elektrycznych” – mówił Bernard Respaut, dyrektor zarządzający.

.

Już 3 grudnia Katowice staną się centrum dyskusji europejskich decydentów na temat zmian klimatu i energetyki. Obok COP24 odbędzie się również konferencja na temat innowacyjności w ochronie środowiska – EEC Green. Bernard Respaut, dyrektor zarządzający European Copper Institute (Copper Alliance) weźmie udział w dyskusji i zaprezentuje m.in. kluczową rolę miedzi dla efektywności energetycznej.

Polacy boją się rosnących kosztów energii elektrycznej. Aż 86% z nas uważa, że ceny prądu są wysokie, a 82% obawia się, że w ciągu najbliższych 5 lat nadal będą rosły. Przyczyn takiej sytuacji upatrujemy w przestarzałym systemie energetycznym, takiego zdania jest przeszło trzy czwarte Polaków (77%) – wynika z badania przeprowadzonego przez SW Research na zlecenie Europejskiego Instytutu Miedzi[1].

 

Europejski Instytut Miedzi z Brukseli zorganizował wczoraj w Brukseli warsztaty poświęcone wydajności transformatorów, w których udział wzięło około 50 osób. 17 prelegentów podczas 4 sesji omówiło tematy związane z regulacją, nadzorem rynku, technologią i parametrami środowiskowymi transformatorów dużej mocy.

Polska jest pod coraz większą presją UE związaną z realizacją celów dotyczących OZE w finalnej konsumpcji energii. Do 2020 r. powinien on wynieść 15%. Tymczasem w naszym kraju odsetek ten wciąż oscyluje na poziomie ok. 12%. W przyspieszeniu procesu transformacji polskiej energetyki kluczowego znaczenia nabiera utworzenie sektora magazynowania energii, umożliwiającego płynną integrację tradycyjnych i odnawialnych źródeł zasilania sieci. Planowane przez rząd zmiany w prawie energetycznym to pierwszy krok w dobrą stronę – oceniają eksperci Europejskiego Instytutu Miedzi.