European Copper Institute Poland

Aktywność chemiczna miedzi: trawienie – odpowiedzi

 

1. Atomy miedzi nie posiadają ładunku, ale jony miedzi w roztworze chlorku miedzi mają ładunek dodatni. Co utracił atom miedzi, że stał się dodatnim jonem?

Atom miedzi utracił elektron.

2. W procesie powlekania galwanicznego, jony miedzi z roztworu osadzają się jako metal na połączonych z ujemnym zaciskiem ścieżkach, które stanowią katodę. Uzupełnij elektronowo-jonowe równanie połówkowe o reakcję zachodzącą na katodzie:

Cu2+(aq) + 2e → ?

Równanie połówkowe przybiera postać:

Cu2+(aq) + 2e → Cu

Równanie to reprezentuje przemianę na katodzie dodatnio naładowanego jonu miedzi w pozbawiony ładunku atom nierozpuszczalnego metalu.

Etched printed circuit boardDo wytrawienia miedzi na tej płycie użyto chlorku żelaza(III), pozostawiając tylko ścieżki przewodzące. (Dzięki uprzejmości QSL)