Publikacje

Czy beton nie jest agresywny korozyjnie w stosunku do rur miedzianych?

Beton, gips czy zaprawa wapienna na podstawie badań laboratoryjnych i doświadczeń praktycznych nie atakują miedzi. Nie należy jednak do betonu lub jastrychu stosować dodatków zawierających amoniak lub azotany, stosowane jako środki przyspieszające wiązanie lub chroniących przed zamarzaniem. Gdy dodatki te stają się niezbędne, należy stosować rury z płaszczem tworzywowym, chroniący rury przed działaniem chemicznym a także przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Co oznacza słowo „przeciwdrobnoustrojowy”?

„Przeciwdrobnoustrojowość” oznacza zdolność substancji do eliminacji lub inaktywacji mikroorganizmów, takich jak bakterie, grzyby (włączając pleśnie) i wirusy.

Czy miedź została przetestowana w próbach klinicznych?

Tak. Zostało udowodnione, że przeciwdrobnoustrojowe powierzchnie z miedzi są mniej skażone niż tradycyjne powierzchnie dotykowe w szpitalach na całym świecie. W Wielkiej Brytanii, szpital Selly Oak Hospital, Birmingham – wchodzący w skład szpitali uniwersyteckich Birmingham NHS Trust – został wybrany jako centrum działań tej nowej metody zapobiegania infekcjom. Pierwsze wyniki testu, przedstawione na Naukowej Konferencji Środków Przeciwdrobnoustrojowych i Chemioterapii w Waszyngtonie w październiku 2008 r., wykazały jednoznacznie, że miedź jest przeciwdrobnoustrojowa w sytuacji oddziału szpitalnego i że powierzchnie zawierające miedź miały o 90–100% mniej zakażeń bakteryjnych niż przedmioty kontrolne wykonane z materiałów konwencjonalnych.
Wyniki te zostały potwierdzone w próbach przeprowadzanych w Chile oraz w USA, gdzie Departament Obrony finansuje badania w trzech różnych ośrodkach. Dalsze badania są prowadzone w Niemczech, Japonii, Finlandii i Grecji. Niezależne potwierdzenie przeciwdrobnoustrojowej skuteczności miedzi to rejestracja przez amerykański Urząd ds. Ochrony Środowiska (EPA)

Czy można wykonywać instalację miedzianą w niskich temperaturach otoczenia (np. -10 C)?

Biorąc pod uwagę aspekt techniczny tego zagadnienia, to w zasadzie nie ma przeciwwskazań do wykonywania instalacji miedzianych lutowanych montowanych w temperaturach poniżej zera. Należy jednak w takim przypadku skonsultować tą sprawę w projektantem instalacji, który podejmie decyzję czy nie będzie konieczna zmiana wielkości czy nawet sposobu kompensacji wydłużeń cieplnych instalacji. W praktyce najczęściej do wyznaczenia różnicy temperatur przy obliczaniu kompensacji jako dolną przyjmuje się temperaturę zimnej wody (+10oC). Dodatkowo należałoby skonsultować z dostawcą możliwość zastosowania w niskich temperaturach materiałów lutowniczych (topników, past lutowniczych). Materiały te zawierają w swoim składzie sole i kwasy i nie powinny ulegać zamarzaniu o omawianej temperaturze.

Czy niezależna oficjalna instytucja potwierdziła przeciwdrobnoustrojową skuteczność miedzi?

Tak. Amerykańska Agencja Ochrony Środowiska (EPA) 29 lutego 2008 r. zarejestrowała 275 stopów miedzi, które posiadają państwowe oświadczenia zdrowotne (z informacją od publicznej służby zdrowia). Oprócz tego zanotowano 7 dodatkowych stopów, więc ogólna liczba ustalonych stopów wynosi 282. Rejestracja ta odnosi się do sprzedaży rynkowej produktów na terenie USA.

Czy powierzchnie z miedzi przeciwdrobnoustrojowej są powlekane?

Czy powierzchnie z miedzi przeciwdrobnoustrojowej są powlekane?

Czy tylko czysta miedź ma działanie przeciwdrobnoustrojowe?

Nie. Stopy miedzi również mają takie działanie. Próby zostały przeprowadzone na czystej miedzi, stopach o wysokiej zawartości miedzi, mosiądzu, brązie, stopach miedzi i niklu oraz stopach miedzi, niklu i cynku. Te ostatnie często nazywane są nowym złotem z powodu ich białego błyszczącego koloru, mimo że nie zawierają one żadnego srebra. Stopy z dużą zawartością miedzi szybciej zabijają organizmy. Przy wyborze stopu miedzi dla danego produktu ważne jest, aby zrównoważyć wymagania co do właściwości mechanicznych, procesu produkcyjnego oraz koloru. Stopy miedzi charakteryzują się bogactwem kolorów, począwszy od żółtego mosiądzu do ciemnobrązowego brązu.

Czym różni się lut miękki od lutu twardego i czy w instalacji ogrzewczej można zastosować lutowanie miękkie?

Luty miękkie i twarde różnią się składem chemicznym i temperaturą topnienia. Najczęściej lut miękki zawiera prawie 100% cyny z dodatkiem miedzi lub srebra. W skład lutów twardych wchodzą najczęściej srebro, miedź, cynk, fosfor. Temperatura topnienia lutów miękkich jest <450 oC (najczęściej ok. 250 oC), a twardych >450 oC (najczęściej 650-800 oC). Połączenia lutowane w instalacji c.o. można wykonywać za pomocą lutów miękkich, za wyjątkiem ogrzewania podłogowego, gdzie stosowane jest lutowanie twarde.

Jaką techniką należy łączyć rury miedziane w instalacji ogrzewania podłogowego?

Zalecaną techniką łączenia rur miedzianych w instalacji ogrzewania podłogowego jest lutowanie twarde. Ponadto, z uwagi na fakt że w przypadku tego rodzaju instalacji najczęściej stosuje się gotowe systemy ogrzewania podłogowego, zaleca się ściśle przestrzegać instrukcji montażu producenta.

Jakie rury miedziane stosowane są do wykonywania instalacji chłodniczych?

Od 2002 roku rodzaj rury stosowany  w instalacjach chłodniczych określa  Polska Norma PN-EN 12735 “Miedź i stopy miedzi – Rury okrągłe bez szwu do klimatyzacji i chłodnictwa: Cześć 1 Rury do systemów przesyłania płynów, Część 2 Rury do wyposażenia”. Tak więc w chwili obecnej do zastosowań chłodniczych i klimatyzacyjnych należy stosować rury spełniające wymagania wyżej wymienionej normy.

Które drobnoustrojowe chorobotwórcze może eliminować miedź?

W literaturze naukowej przytacza się przykłady skuteczności miedzi w zabijaniu lub inaktywacji wielu różnych rodzajów szkodliwych bakterii, grzybów i wirusów, takich jak: Acinetobacter Baumannie, Adenowirus, Aspergillus Niger, Candida albicans, Campylobacter jejuni, Clostridium difficile, Enterobacter aerogenes, Escherichia coli O157:H7, Helicobacter pylori, Influenza A (H1N1), Legionella pneumophilia, Listeria monocytogenes, MRSA (including E-MRSA), Poliovirus, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella enteriditis, Staphylococcus aureus, Tubercle bacillus, szczepy bakterii VRE.