Aktualności

 

Miedź to metal, który odegrał ogromną rolę w rozwoju cywilizacji. Z miedzi produkowano bowiem brąz, od którego nazwę ma nawet jedna z epok w historii ludzkości. Miedź przez wieki wykorzystywana była do bicia monet. Użytkowano ją też w przemyśle. Zresztą również i dzisiaj bez miedzi nie byłoby wielu podzespołów urządzeń elektronicznych, kabli elektrycznych czy elementów konstrukcyjnych. Jednocześnie nie wszyscy wiedzą o tym, że miedź to jedyny metal, który można poddać stuprocentowemu recyklingowi i nie traci przy tym żadnych swoich właściwości.

Obecnie w szeroko pojętym przemyśle wykorzystywane są różnorodne stopy metali. Bardzo popularne są stopy miedzi, czyli stopy metali, w których miedź jest głównym składnikiem. Stopy te dzieli się ze względu na ich przeznaczenie, czyli stopy do obróbki plastycznej i stopy odlewnicze. Najbardziej znane stopy miedzi to: brąz, mosiądz, miedzionikiel oraz spiże. Największe zastosowanie obecnie mają dwa pierwsze czyli brąz i mosiądz.

Odejście w ostatnich latach od tradycyjnych czynników chłodzących m.in. zawierających chlor na rzecz bardziej ekologicznych chłodziw, skłoniło producentów rur miedzianych stosowanych w chłodnictwie i klimatyzacji do opracowania nowej technologii rury o małych średnicach, wewnętrznie rowkowanej – tak powstała rura MicroGroove.

Wraz z początkiem lipca br. ceny energii elektrycznej kupowanej przez średnie i duże przedsiębiorstwa zostaną uwolnione. Biorąc pod uwagę sytuację na hurtowym rynku energii elektrycznej w UE, w praktyce oznacza to znaczny wzrost kosztów dla polskich firm. W ocenie Europejskiego Instytutu Miedzi rozwiązaniem dla rodzimych przedsiębiorców mogą być inwestycje w mikroinstalacje fotowoltaiczne i stanie się prosumentami energii odnawialnej zgodnie z przyjętą przez rząd nowelizacją ustawy o OZE.

Popyt na miedź rośnie. Szacuje się, że w ciągu najbliższych 20 lat wzrośnie on aż o 50%. Tak duży wzrost wpisuje się w szerszy trend. Jak wskazuje raport Banku Światowego z 2017 roku, zatytułowany “Rosnąca rola minerałów i metali w niskoemisyjnej przyszłości”, do 2050 roku możemy spodziewać się dziesięciokrotnego wzrostu popytu na metale, w tym miedź, w miarę jak świat będzie zmierzał w kierunku niskoemisyjnej przyszłości energetycznej.

Sezon budowlany w pełni. Jak podaje GUS, liczba lokali rozpoczętych przez inwestorów indywidualnych od początku roku przekroczyła już 30 tys. Jedną z kluczowych decyzji, którą będą musieli podjąć jest wybór materiałów do wykonania instalacji grzewczej i sanitarnej. W Polsce najpopularniejszym rozwiązaniem są instalacje wykonane z tworzyw sztucznych. Tymczasem znacznie korzystniejszym rozwiązaniem, zarówno na etapie budowy, jak i późniejszej eksploatacji domu, mogą być systemy oparte o cienkościenne rury miedziane.

 

Zaoszczędź dzięki miedzi 2-3°C i 18% na ogrzewaniu, zachowując taki sam komfort. Dzięki doskonałej przewodności cieplnej miedzi, która przewodzi ciepło1000 razy lepiej niż np. tworzywa sztuczne, można jeszcze bardziej obniżyć temperaturę wody w porównaniu z instalacją z tworzyw sztucznych. Bezwładność cieplna systemu jest pomijalnie mała, co ogranicza straty ciepła. Niższa temperatura wody jest korzystna, jeżeli system współpracuje z generatorami ciepła opartymi na energii odnawialnej, takimi jak pompy ciepła, solarne panele grzewcze czy systemy geotermalne.