Aktualności

 

Ilość energii potrzebnej do przygotowania ciepłej wody użytkowej ma coraz większy udział w całkowitym zużyciu energii dla celów gospodarstwa domowego. Biorąc pod uwagę, że większość tej energii jest tracona wraz z wodą odprowadzaną do ścieków, spożytkowanie ciepła z naszych łazienek może być prostym sposobem oszczędzania energii i pieniędzy. Sprawdź jak zaoszczędzić 50% na rachunku za ogrzewanie wody.

Ministerstwo Energii opracowało dokument pt. “Polityka energetyczna Polski do 2040 roku”, który stanowi odpowiedź na najważniejsze wyzwania stojące przed polską energetyką w perspektywie najbliższych dwóch dziesięcioleci. Dokument ten ma strategiczne znaczenie dla polskiej gospodarki. Mija właśnie termin na zgłaszanie uwag do projektu “Polityki energetycznej Polski do 2040 roku”. Europejski Instytut Miedzi przygotował jego analizę.

Nowy rok rozpoczynamy od pracy u podstaw czyli edukacji. Umieściliśmy na naszej stronie specjalną zakładkę, którą dedykujemy nauczycielom przedmiotów ścisłych oraz uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Udostępniamy tam darmowe materiały edukacyjne powiązane z tematem miedzi i jej stopów, a obejmujące zagadnienia z zakresu wiedzy ogólnej, fizyki i innych nauk przyrodniczych.