COP 24 w Katowicach. “Mamy rozwiązania, które poprawią efektywność energetyczną”

Naukowcy biją na alarm. Zgodnie ze sprawozdaniem Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu, aby utrzymać wzrost temperatury na świecie poniżej 1,5°C, do 2030 r. światowa emisja dwutlenku węgla musi spaść aż o 45 proc. w stosunku do poziomu z 2010 r., osiągając poziom “zero netto” około 2050 r. Jeśli chcemy uniknąć katastrofalnych skutków globalnego ocieplenia, potrzebujemy szybkich i dalekosiężnych zmian w budynkach i miastach, energetyce, przemyśle, na lądzie i w transporcie.

W związku z tym wszystkie kraje powinny kolegialnie obniżyć emisyjność. W tym celu Parlament Europejski wezwał światowych przywódców do wzmocnienia ich zobowiązań dotyczących klimatu po 2020 r. i zmobilizowania się do finansowania działań na rzecz klimatu w krajach rozwijających się.

Oprócz wzmocnienia zobowiązań, które musimy realizować,  COP 24 ma kluczowe znaczenie aby doprowadzić do porozumienia w celu stworzenia mapy drogowej, która będzie planem do realizacji celów wyznaczonych w Porozumieniu Paryskim. Europa powinna nadal przewodzić w tej sprawie, ale jest to konieczne, aby reszta świata poszła w jej ślady – pisze Bernard Respaut.

Miedź: ważny metal w procesie transformacji energetycznej

Dobrą wiadomością jest to, że mamy rozwiązania, a miedź jest dla wielu z nich bardzo istotna. Jest to metal niezbędny w transformacji energetycznej, ułatwiający produkcję energii odnawialnej (miedź jest wykorzystywana fotowoltaice, turbinach wiatraków oraz silnikach aut elektrycznych). Metal ten poprawia efektywność energetyczną produktów i systemów oraz wspiera elektryfikację transportu, ogrzewania i chłodzenia.

Z szacunków Europejskiego Instytutu Miedzi wynika, że każdy kilogram miedzi użyty w systemie energetycznym, w zależności od wykorzystywanej technologii, przynosi oszczędność pierwotnie wytworzonej energii od 500 do 50 000 kWh, obniżając koszty od 60 do 6000 EUR na poziomie UE. Pozwala to również na ograniczenie wydatków. W przypadku intensywnie używanych urządzeń elektrycznych, takich jak przewody, transformatory czy napędy elektryczne, łączna wartość strat energii w całym cyklu eksploatacji wielokrotnie przekracza cenę ich zakupu.

W oparciu o scenariusz UE na 2050 r. Europejski Instytut Miedzi szacuje, że transformacja energetyczna może zwiększyć zapotrzebowanie na miedź nawet sześciokrotnie (ok. 25 mln ton w 2050 r.). To sprawia, że recykling ma kluczowe znaczenie i na szczęście już istnieje dobrze ugruntowany łańcuch recyklingu, umożliwiający niekończące się ponowne wykorzystanie miedzi.

Przemysł miedziowy jest energochłonny. Energia stanowi 20-30 procent kosztów produkcji, co oznacza, że jest podatna na rosnące koszty energii i klimatu.

Aby utrzymać produkcję miedzi i innych surowców w Europie i uzyskać wiele innych korzyści – jak np. rozwiązania klimatyczne wspomagające tworzenie miejsc pracy i wzrost związany z rosnącym popytem w danym sektorze – potrzebujemy ram prawnych, które będą wspierać ich rozwój i inwestycje w krajach europejskich. Kluczem do tego jest m.in. stałe wyrównywanie szans z innymi krajami, takimi jak USA czy Chiny, m.in. w zakresie kosztów energii.

Czytaj także:https://www.euractiv.com/section/climate-environment/opinion/cop24-we-have-solutions-now-we-need-to-stand-united-on-climate-action/