EEC Green w Katowicach. Bez miedzi nie ma nowoczesnej energetyki

Podczas konferencji EEC Green, która towarzyszyła szczytowi klimatycznemu COP24, European Copper Institute zaprezentował rolę miedzi i konieczność wdrażania rozwiązań dot. efektywności energetycznej. “Miedź jest ważnym elementem zmian energetycznych. Jest wykorzystywana w turbinach wiatrowych, fotowoltaice, pompach ciepła i samochodach elektrycznych” – mówił Bernard Respaut, dyrektor zarządzający. 

EEC Green to konferencja, która w ciągu 2 dni zgromadziła około 1000 uczestników – polityków, przedsiębiorców, szefów światowych korporacji, ekspertów czy dziennikarzy – tych, dla których zrównoważony rozwój to jedno z najważniejszych wyzwań naszych czasów.  Konferencja rozpoczęła się od debaty na temat zrównoważonego rozwoju.

W drugiej sesji „Efektywna energia” uczestniczył Jerzy Buzek, poseł do Parmalentu Europejskiego, były przewodniczący PE, Bernard Respaut, dyrektor zarządzający European Copper Institute w Brukseli i Frédéric Faroche, dyrektor generalny Veolia w Polsce oraz Grzegorz Należyty, członek zarządu Siemens Polska, Robert Szczotka, dyrektor marketingu i sprzedaży ABB Polska oraz prowadząca debatę Agnieszka Skorupińska, adwokat w kancelarii CMS.

Uczestnicy dyskusji poruszyli takie kwestie jak zmiany we współczesnej energetyce, ich źródła, kierunki, efektywne modele na rynku energii, innowacje technologiczne w energetyce wytwórczej, w dystrybucji i przesyle, potencjał efektywności energetycznej, narzędzia gospodarowania zużyciem energii i rozwój odnawialnych źródeł energii jako megatrend.

Wystąpienie Bernarda Respaut, dyrektora zarządzającego European Copper Institute

Bernard Respaut zaprezentował wykorzystanie miedzi w celu poprawy efektywności energetycznej oraz przedstawił różne przykłady, gdzie technologie i innowacje pomagają poprawić efektywność energetyczną.

Rozwój OZE i zielonej energetyki napędza wzrost zużycia miedzi. Ten metal wykorzystywany jest m.in. w panelach fotowoltaicznych oraz do produkcji przewodów i kabli, elementów farm wiatrowych takich jak turbiny, systemy uziemień i przyłącza kablowe. Miedź jest wykorzystywana także w tradycyjnych autach spalinowych, jak i elektrycznych. Przykładowo w samochodzie spalinowym jest ok. 20 kg miedzi, a w elektrycznym już prawie 50-60 kg. Ze względu na rozwój elektromobilności do 2027 r. światowe zapotrzebowanie na miedź wzrośnie o 1,7 mln ton.

Bernard Respaut at EEC Green

Szef European Copper Institute zaprezentował również działania instytutu na rzecz efektywności energetycznej, współpracę z różnymi organizacjami, także pozarządowami, w tym także na rzecz dekarbonizacji. Wskazał, że konieczne są dalsze działania w każdym zakresie elektryfikacji, tak aby kierować gospodarkę w kierunku coraz mniejszej emisyjności gazów cieplarnianych. Wskazał również na konieczność wprowadzania różnych zachęt przez rządy i samorządy, tak aby na przykład elektryfikacja transportu miała szerszy wymiar. Jako przykład podał Norwegię, gdzie po ulicach jeździ znacznie więcej aut elektrycznych niż w innych krajach.

Szef ECI Bernard Respaut zaprezentował również możliwości wykorzystania rozwiązań służących poprawie efektywności energetycznej w ciepłownictwie i klimatyzacji (ogrzewaniu i schładzaniu), a także w zarządzaniu budynkami. To wszystko w połączeniu z innowacjami, daje wiele możliwości oszczędzania energii, co ma wpływ na efektywność energetyczną. Szef ECI podczas dyskusji na EEC Green podkreślił także konieczność wprowadzania zmian i zmniejszenia emisji w transporcie drogowym.

Zobacz także: artykuł na wnp.pl pt. “EEC GREEN: Bez miedzi nie ma nowoczesnej energetyki”

Efektywność energetyczna – dlaczego się opłaca?

Efektywność energetyczna przynosi korzyści zarówno użytkownikom końcowym jak  i społeczeństwu w postaci  oszczędności energii, obniżenia kosztów związanych z jej poborem oraz emisji CO2. Zmniejsza także zależność od importowanych paliw kopalnych i wspiera konkurencyjność krajowego przemysłu. Uwzględniając fakt, że miedź jest najlepszym dostępnym przewodnikiem elektryczności, działania na rzecz efektywności energetycznej są silnymi czynnikami stymulującymi rozwój rynku miedziochłonnych technologii w całym łańcuchu wartości, poczynając od wytwarzania energii elektrycznej, poprzez dystrybucję aż do jej końcowego zużycia.

European Copper Institute (ECI) promuje efektywność energetyczną od roku 1998. Niniejsza ocena oddziaływania obejmuje okres 2009-2018, w ciągu którego ECI prowadził szereg kampanii w następujących dziedzinach:

● Od 1998: Efektywność w projektowaniu wyrobów (transformatory sieciowe, kable elektroenergetyczne i przewody w budynkach, elektryczne silniki przemysłowe, systemy automatyki budynków).

● Od 2009: Efektywność w fazie użytkowania może znacznie różnić się od efektywności deklarowanej przez producentów i projektantów (7 lat przed aferą “dieselgate”).

● Od 2010: Systemowe podejście do efektywności energetycznej, np. przez wprowadzanie praktyk zarządzania energią (zarówno w budynkach jak w przemyśle) i  rozszerzenie zakresu minimalnych wymogów efektywności energetycznej z produktu na szerzej rozumiany system.

● Od 2012: Nowe modele biznesowe w zakresie efektywności energetycznej, ułatwiające wprowadzanie nowych technologii.

● Od 2012: Wskaźnik energii pierwotnej, jako bariera dla elektryfikacji.

● Od 2013: Elektryfikacja, jako rozwiązanie dla efektywności energetycznej.