Europejski Instytut Miedzi partnerem FNEZ w rozwoju morskiej energetyki wiatrowej

Europejski Instytut Miedzi nawiązał współpracę z Fundacją na rzecz Energetyki Zrównoważonej (FNEZ) w zakresie promocji rozwoju morskiej energetyki wiatrowej.

Morska energetyka wiatrowa daje możliwość zapewnienia dostaw nieemisyjnej, stabilnej, i odnawialnej energii elektrycznej oraz utworzenia kilkudziesięciu tysięcy miejsc pracy. Generuje także zapotrzebowanie na surowce takie jak miedź. Szacunkowe zapotrzebowanie na ten surowiec w przypadku morskiej farmy wiatrowej o mocy 1 GW to około 6 tys. ton miedzi w kablach, maszynach elektrycznych, systemach odgromowych i układach energoelektronicznych wykorzystywanych w systemach/urządzeniach do przesyłu mocy. Oznacza to dodatkową korzyść dla polskich przedsiębiorstw wydobywczych i przetwórczych. Polska spółka KGHM w 2016 r. była 6. pod względem wielkości producentem miedzi na świecie.

O roli miedzi w rozwoju morskiej energetyki wiatrowej będzie mowa podczas Bałtyckiego Forum Przemysłu Energetyki Morskiej – BEIF ( 28 lutego- 1 marca w Warszawie), którego Europejski Instytut Miedzi jest partnerem.