Europejski Instytut Miedzi partnerem Rankingu Szpitali

Rozpoczyna się tegoroczna edycja akcji Bezpieczny Szpital Przyszłości, obejmującej m.in. ogólnokrajowy Ranking Szpitali. W tym roku wśród partnerów merytorycznych wydarzenia jest Europejski Instytut Miedzi, propagujący zalety miedzi przeciwdrobnoustrojowej jako rozwiązania wspierającego ograniczanie rozprzestrzeniania się zakażeń szpitalnych.

Akcja Bezpieczny Szpital Przyszłości promuje bezpieczeństwo w szpitalach prywatnych i publicznych poprzez edukację personelu administracyjnego i medycznego, a także dostarczanie wiedzy na temat przeciwdziałania zdarzeniom niepożądanym czy zmian w prawie wpływających na funkcjonowanie placówek zdrowia. W tegorocznej edycji omówione zostaną uaktualnienia wprowadzone przez Ministerstwo Zdrowia do obowiązujących szpitale standardów akredytacyjnych, mające na celu m.in. ograniczenie transmisji drobnoustrojów. Według ministerialnych zapisów należy to osiągać nie tylko przez stosowanie rygoru higienicznego, ale również wykorzystywanie materiałów o właściwościach przeciwdrobnoustrojowych. Dlatego też powierzchnie często dotykane przez pacjentów i personel – takie jak np. klamki, poręcze, uchwyty – powinny być wykonane z miedzi lub stopów metali o właściwościach przeciwdrobnoustrojowych, np. mosiądzu czy brązu, zgodnie z rekomendacją amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska (EPA). Za stosowanie takich stopów placówki starające się o akredytację mogą otrzymać 3 lub 5 punktów – w zależności od tego, jak duży procent powierzchni dotykowych będzie z nich wykonany.

Na całym świecie coraz więcej placówek zdrowotnych przekonuje się do wymiany powierzchni dotykowych na wykonane z miedzi przeciwdrobnoustrojowej. Miedziane powierzchnie dotykowe eliminują mikroorganizmy takie jak gronkowiec złocisty (MRSA), pałeczki okrężnicy (Escherichia coli) czy norowirusy, które są częstą przyczyną infekcji. Tę zaletę posiadają również stopy miedzi, tworząc rodzinę materiałów nazywanych wspólnie „Miedzią Przeciwdrobnoustrojową” (oznaczoną znakiem Cu+). Na terenie Polski i w krajach Europy Środkowej licencją na jej stosowanie zarządza – w imieniu International Copper Association – Europejski Instytut Miedzi.

Instytut jest jednym z partnerów akcji Bezpieczny Szpital Przyszłości. Jego przedstawiciele będą przybliżać wiedzę na temat miedzi Cu+ w służbie zdrowia podczas cyklu konferencji regionalnych. Te bezpłatne jednodniowe spotkania adresowane są do dyrektorów szpitali, dyrektorów medycznych i osób odpowiedzialnych za jakość w szpitalu. Pierwsze z nich (pod hasłem „Bezpieczny szpital przyszłości – dyrektor szpitala wobec wyzwań 2018 roku”) odbędzie się 12 września br. na Wydziale Farmaceutycznym Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Do końca października zaplanowano jeszcze cztery regionalne konferencje: w Krakowie, Gdańsku, Poznaniu i Warszawie.

– Będziemy dzielić się naszą wiedzą, wynikami międzynarodowych badań i doświadczeniem we wdrażaniu miedzi przeciwdrobnoustrojowej w polskiej służbie zdrowia. Cieszy, że coraz więcej krajowych szpitali włącza się w te działania. Mamy nadzieję, że dzięki propagowaniu informacji o zaletach miedzi przeciwdrobnoustrojowej będziemy mogli wspólnie z kolejnymi placówkami zadbać o dodatkową ochronę zdrowia i życia pacjentów i personelu – mówi Michał Ramczykowski, prezes Europejskiego Instytutu Miedzi.

Komunikat do pobrania