Europejski Instytut Miedzi uczestnikiem Targów Warsaw Industry Week

Warsaw Industry Week to największe w tej części Europy wydarzenie dedykowane dla branży przemysłowej, będące miejscem efektywnych spotkań w biznesie maszynowej obróbki metalu, tworzyw drewna i w wielu innych branżach. Europejski Instytut Miedzi weźmie w nim udział.

Od 14 do 16 listopada Warsaw Industry Week skupi w jednym miejscu wszystkie branże związane z biznesem maszynowym. W tym roku weźmie w nim udział 500 firm, 321 wystawców i 9300 gości.

Podczas Targów odbędzie się Międzynarodowa Konferencja Instrumenty Przemysłu 4.0. Tematyka konferencji dedykowana jest koncepcji Przemysłu 4.0 również w kontekście obecnych działań celem utworzenia Polskiej Platformy Przemysłu Przyszłości.

Głównym zadaniem konferencji jest podjęcie debaty nad obecnymi i przyszłymi wyzwaniami oraz tendencjami w dobie Czwartej Rewolucji Przemysłowej, której założeniem jest cyfryzacja procesów produkcji z wykorzystaniem inteligentnych technologii informatycznych i automatyzacji.

Nadrzędnym celem organizatorów Ptak Warsaw Expo oraz firmy doradczej Gateopen Innovation jest zainicjowanie ogólnopolskiej debaty nad kształtem i modelem rozwojowym Przemysłu 4.0 w oparciu o transfer wiedzy i doświadczeń pomiędzy uczestnikami Konferencji i Targów- przedstawicielami ministerstw i agencji rządowych, wiodących firm działających w szeroko pojętym sektorze przemysłowym i świecie nauki.

W tym celu powołano Radę Programową Konferencji w składzie, której znaleźli się wybitni i doświadczeni eksperci w obszarach robotyki, automatyki, produkcji przemysłowej, telekomunikacji, technologii komunikacyjnych, edukacji i innowacji, a także zarządzania.

Więcej na stronie http://industryweek.pl/