Koncepcje rozwoju e-mobilności w Polsce – raport

Najnowsza monografia wydana w ramach serii „Publikacje Europejskiego Kongresu Finansowego” poświęcona jest różnym koncepcjom rozwoju e-mobilności w Polsce, głównie w aspekcie możliwości i ograniczeń technologicznych oraz ekonomicznych.

Raport zawiera wyniki badań naukowców i ekspertów dotyczące zarówno perspektyw, jak i barier w rozwoju e-mobilności, która wymaga bliskiej współpracy trzech sektorów: transportowego, energetycznego i teleinformatycznego. Temat ten jest obecnie kluczowy w szerokiej dyskusji związanej z przyszłością rozwoju światowych systemów społeczno-gospodarczych. Polska także stawia na e-mobility, czego potwierdzeniem jest Plan rozwoju elektromobilności „Energia do przyszłości”, przyjęty przez rząd w marcu 2017 roku.

Więcej informacji na stronie Leonardo-ENERGY.pl