Konferencja Energetyczna EuroPOWER

Rozpoczęła się XXVIII Konferencja Energetyczna EuroPOWER. Europejski Instytut Miedzi jest partnerem tego wydarzenia. W myśl hasła promującego konferencję – “Społeczeństwo, energetyka, gospodarka”- podczas jesiennej edycji spotkania na pierwszym miejscu zostanie postawiony konsument, któremu powinna służyć cała gospodarka.

 

 

Energetyka nie istnieje w oderwaniu od klientów i jej zadaniem jest dostarczać energię elektryczną w atrakcyjnej cenie. Wszelkie regulacje, wejście rynku mocy, zwiększają koszta, obniżając konkurencyjność naszej gospodarki na rynku zagranicznym. Polska energetyka z całą pewnością ma jednak potencjał, aby iść ramię w ramię z wiodącymi firmami z innych krajów takimi jak Niemcy, Włochy czy Chiny. To co wyróżnia najlepszych to wdrożenie nowoczesnych technologii. A czym innym jest innowacyjność, niż wiedza teoretyczna w połączeniu z postawami … ludzi.

Wyzwolić innowacyjność

Przed polską energetyką  stoi wiele wyzwań. Z jednej strony dyskusje nad projektem ustawy o rynku mocy i planowanych aukcjach dostaw na przyszłe lata. Z drugiej strony ciągła zagadka, jak wdrożyć innowacje w branży energetycznej? Polska ma trudność w wdrażaniu innowacyjności, więc warto o tym rozmawiać i nagłaśniać temat. Potrzebne są do tego debaty, traktujące nad innowacyjnością w kontekście globalnych trendów. – Konferencja EuroPOWER jest to jedna z tych konferencji na której następuje przegląd, rzeczywiście tego, co się dzieje w świecie energetyki w Polsce i dlatego warto w niej uczestniczyć – mówi Roman Szwed, Prezes Zarządu, Atende S.A. To tutaj spotyka się grono najważniejszych ekspertów z branży, którzy na przykładzie konkretnych wdrożeń zrealizowanych w wiodących firmach, będą pokazywać jak należy zmienić oblicze polskiej energetyki. Odbędą się dyskusje oparte na faktach, ilustrujące realne procesy, które mają miejsce w Unii Europejskiej.

Na podstawie danych statystycznych Eurostat, zostanie przeprowadzona ilustracja przepływu towarów i energii, jako przykład realnych procesów, które dzieją się na świecie. Ciekawym urozmaiceniem będzie zaprezentowanie przez największe koncerny energetyczne case studies, mówiących o prowadzonych przez nie pilotażowych przedsięwzięciach.

Energetyka przyszłości

Podczas XXVIII Konferencji Energetycznej EuroPOWER nie zabraknie żywych dyskusji i odważnych tematów. Panele są ułożone tak, aby przedstawiać odmienne poglądy, bo tylko wtedy można mieć wgląd w całość sytuacji i dojść do ciekawych wniosków. Odbędą się debaty o wykorzystaniu kogeneracji, wadach i zaletach mixu energetycznego oraz przyszłości energetyki jądrowej. Prelegenci zastanowią się dlaczego powinniśmy rozwijać niekonwencjonalne sposoby pozyskiwania energii.

Energetyka jądrowa to w 100% nowoczesne technologie. W porę trzeba się zastanowić w jakim kierunku pójdzie ta inicjatywa. Czy budowa reaktorów jądrowych jest możliwa z punktu widzenia ekonomistów? Jak sfinansować taką inwestycję? Nie ma możliwości na komercyjne zrealizowanie takiego projektu. Trzeba więc uzyskać wsparcie i narzędzia, które przybliżą do realizacji celu.

Coraz szybciej zmienia się polityka energetyczna Unii Europejskiej i nasza gospodarka musi za tymi nadążać. Potrzebne są rozmowy, nie tylko o tym co tu i teraz, ale także o tym, jakie są plany na przyszłość. – Liderzy świata energii, w tym przedstawiciele najwyższych urzędów i Ministerstwa Energii w Polsce, dyskutują podczas konferencji EuroPOWER o największych zmianach, które będą dotykać polską energetykę w kolejnych kilkunastu, kilkudziesięciu latach – podkreśla Dawid Klimczak, Prezes Zarządu, ENEA Trading.

Swoją obecność podczas XXVIII edycji Konferencji Energetycznej EuroPOWER potwierdzili:

  • Maciej Bando, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki,
  • Tomasz Dąbrowski, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Energii,
  • Piotr Listwoń, Wiceprezes Zarządu, TGE,
  • Łukasz Kroplewski, Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju, PGNiG,
  • Andrzej J. Piotrowski, Wiceprezes Zarządu, PGE Systemy,
  • Roman Szwed, Prezes Zarządu, Atende.

EuroPOWER to najważniejsze spotkanie dotyczące rozwoju sektora energii w Polsce. Od początków powstania wydarzenie stawia sobie za cel mówienie o najbardziej aktualnych wyzwaniach i problemach dotyczących branży. Kluczowi przedstawiciele sektora energii gromadzą się, po to by wspólnie przedyskutować najistotniejsze zmiany zachodzące na rynku, przeanalizować nowe trendy oraz modele biznesowe, pozwalające realizować przyjęte strategie.

Zakres tematyczny przygotowuje Rada Programowa pod przewodnictwem dr Leszka Juchniewicza oraz Remigiusza Nowakowskiego. W jej skład wchodzą prezesi i członkowie zarządów kluczowych dla rynku podmiotów, reprezentanci administracji rządowej, w tym także regulatora.

Więcej informacji na stronie LE.pl