Miedź i gospodarka obiegowa – 5 kluczowych wniosków z konferencji

Miedź i gospodarka obiegowa

Ekologiczna, zdrowsza i bardziej zrównoważona przyszłość opiera się na miedzi. Jej żywotność jest nieskończona – bez fazy końcowej – i jest niezbędna w dziedzinach odnawialnych źródeł energii, efektywności energetycznej i transportu elektrycznego. W miarę wzrostu zużycia miedzi, istotne jest, aby zbadać, w jaki sposób można uzyskać bardziej szczelną pętlę jej ponownego wykorzystania. Obejmuje to nie tylko najbardziej efektywne sposoby recyklingu samego metalu, ale również energię zużywaną w cyklu życia metalu.

Miedź i gospodarka obiegowa: wyzwania, szanse i rozwiązania

Taki tytuł nosiła sesja warsztatowa, która odbyła się 26 lutego podczas międzynarodowej konferencji World Resources Forum 2019 w Antwerpii. Gospodarzem sesji było International  Copper Alliance, jednym z mówców zaś Bernard Respaut, szef European Copper Institute z Brukseli.

5 najważniejszych wniosków

  1. Po pierwsze, aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu gospodarki niskoemisyjnej na miedź potrzebujemy zarówno wydobycia, jak i recyklingu miedzi. Nowoczesne technologie i rozwiązania wspierające taką gospodarkę są niezbędne do zmierzania w kierunku zrównoważonego rozwoju systemu energetycznego. Zapewne istnieje możliwość zbadania różnych modeli ekonomicznych – na przykład w ramach wspólnej gospodarki, która doprowadziłaby np. do zmniejszenia liczby pojazdów na drogach. Nie zmienia to jednak faktu, że globalne zużycie surowców prawdopodobnie znacznie wzrośnie, a dane Banku Światowego na temat roli minerałów i metali w niskoemisyjnej  gospodarce obecnie i w przyszłości potwierdzają ten proces.
  2. Po drugie, im więcej materiałów potrzebujemy, tym ważniejsze staje się ich pozyskiwanie, wykorzystywanie i recykling w sposób zrównoważony. Istnieją różne sposoby, aby to osiągnąć. Przykładowo sposobem na zastąpienie trudno dostępnych surowców (metali ziem rzadkich) jest zastąpienie ich dostępnymi materiałami, takimi jak miedź, które mają także mniejszy wpływ na środowisko naturalne. Przykłady na takie zastosowanie to: finansowany ze środków H202020 projekt ReFreeDrive, projekt mający na celu wydłużenie przeciętnego okresu eksploatacji telefonów komórkowych (Fairphone), a także sposób, w jaki nowoczesny europejski wydobywca i przetwórca metali, firma  Boliden zoptymalizowała swój proces produkcji.
  3. Wyzwania i priorytety są różne dla krajów rozwijających się i Europy, dlatego ważne jest, abyśmy dzielili się wiedzą na temat zrównoważonego wydobycia metali i sposobów recyklingu na całym świecie. Istotne jest zapewnienie lokalnym społecznościom korzyści z przemysłu wydobywczego, wytwórczego i recyklingowego, a pracownikom – formalnym i nieformalnym – bezpiecznych warunków pracy.
  4. Nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak wiele miedzi i innych ważnych metali jest w naszym codziennym otoczeniu. Wszyscy zasiadamy z nosem w naszych “miejskich kopalniach”, czyli urządzeniach elektronicznych, gdzie królem jest smartfon. Zapewnienie powrotu tych materiałów do obrotu jest niezmiernie ważne.  Musimy wspierać różne inicjatywy, które mają na celu zachęcanie do zbierania małych odpadów elektronicznych w Europie. Jedną z inicjatyw mających na celu budowanie potencjału w zakresie zrównoważonego recyklingu w krajach rozwijających się jest Sustainable Recycling Industries.
  5. World Resources Forum 2019 (Światowe Forum Zasobów Naturalnych) było również doskonałą okazją, aby dowiedzieć się od innych, jak radzą sobie z wyzwaniami związanymi z gospodarką obiegową. Wiele pomysłów i rozwiązań jest już gotowych. Przemysł miedziowy jest bardzo zaangażowany w pracę nad odpowiedzialnym pozyskiwaniem tego metalu, a wskaźniki recyklingu, w szczególności w Europie, są wysokie. Wiele jest jeszcze do zrobienia przez nas wszystkich, jeśli  poważnie myślimy o budowaniu zrównoważonej przyszłości dla naszej planety.