Chłodnictwo i klimatyzacja

Rury miedziane są ekonomiczne i przyjazne dla środowiska

Rynek klimatyzacji i chłodnictwa rośnie i jest coraz bardziej znaczącym użytkownikiem miedzi

Rury miedziane są od wielu lat stosowane we wszystkich typach wymienników ciepła. W odpowiedzi na potrzeby rynku i postawione cele regulacyjne, innowacyjna myśl przemysłu miedziowego przekształciła tradycyjny wymiennik ciepła w zasobooszczędne, przyjazne dla środowiska i kosztowo efektywne urządzenie.

Zastosowanie rur miedzianych o małych średnicach, w których przejawiają się wszystkie zalety miedzi, pozwoliło na stworzenie bardziej zwartych i bardziej wydajnych wężownic wymienników ciepła, obniżając koszty wysokowydajnych klimatyzatorów i chłodziarek.

Stosując sprawdzone, efektywne kosztowo procesy produkcyjne i dobrze znane techniki montażu, dostawcy i producenci wytwarzają obecnie nowe produkty w dziedzinie klimatyzacji i chłodnictwa dla zastosowań komercyjnych i domowych opartych na technologii małośrednicowych miedzianych rur rowkowanych MicroGroove.

Warto również wiedzieć, że miedź zapobiega wzrostowi pleśni, bakterii oraz grzybów w urządzeniach klimatyzacyjnych. Zastosowanie działającej przeciwdrobnoustrojowo miedzi, zamiast materiałów biologicznie obojętnych, w wężownicach, radiatorach, filtrach i instalacjach wodnych w wymiennikach ciepła, zaleca się jako pewny i oszczędny sposób pomagający kontrolować wzrost pleśni, bakterii i grzybów, które znakomicie rozwijają się w ciemnych i mokrych elementach systemów klimatyzacyjnych, a które są przyczyną groźnych chorób układu oddechowego.

Zalety:

  • Ekonomiczna produkcja i montaż;
  • Mniejsze wymiar, mniejszy ciężar i niższe koszty materiałowe;
  • Wyższy współczynnik wymiany ciepła;
  • Dostosowane do nowych czynników chłodzących;
  • Mniejsze zużycie czynnika chłodzącego;
  • Obniżenie całkowitych kosztów systemu;
  • Ochrona przed namnażaniem się drobnoustrojów chorobotwórczych.

Strona promująca zastosowanie ekonomicznych i ekologicznych rurek miedzianych o małej średnicy w chłodnictwie i klimatyzacji.

Akademia Miedzi zawiera m.in. informacje o zastosowaniu miedzi w chłodnictwie i klimatyzacji oraz urządzeniach wykorzystujących odnawialne źródła energii.