Instalacje elektryczne

Mając najwyższą przewodność elektryczną ze wszystkich metali technicznych miedź odgrywa kluczową rolę w rozwoju elektrotechniki i elektroniki.

Miedź ma najwyższą przewodność elektryczną ze wszystkich metali technicznych i odgrywa fundamentalną rolę umożliwiając rozwój zastosowań elektrycznych i elektronicznych.

Oprócz doskonałej przewodności elektrycznej, miedź ma idealne właściwości mechaniczne, zarówno w temperaturze otoczenia jak i w niskich i wysokich temperaturach, jest łatwo odlewana lub formowana do żądanego kształtu i może być łatwo obrabiana skrawaniem.

Od linii wysokiego napięcia do mikroobwodów i od generatorów o mocy gigawatów do komputerów, w każdej fazie wytwarzania, przesyłu i użytkowania energii elektrycznej miedź jest szczególnie ważnym, energooszczędnym metalem. Istnieje ponadto duża różnorodność mniej popularnych zastosowań stopów miedzi o wysokiej przewodności i o właściwościach indywidualnie dostosowanych do różnych zastosowań, takich jak styki, pierścienie ślizgowe silników asynchronicznych, przewody trakcyjne dla kolei i tramwajów i inne.

Generacja rozproszona i odnawialne źródła energii
Generacja rozproszona i odnawialne źródła energii są obecnie przedmiotem szczególnej uwagi. Obydwie te dziedziny są postrzegane jako istotne dla osiągnięcia kluczowych celów: zwiększenie bezpieczeństwa dostaw energii przez ograniczenie zależności od importu paliw kopalnych, jak ropa, gaz ziemny i węgiel, oraz redukcja emisji gazów cieplarnianych, w szczególności dwutlenku węgla, ze spalania paliw kopalnych.

Termin “odnawialne źródła energii” odnosi się do naturalnych zasobów, takich jak promieniowanie słoneczne, wiatr i inne, które są uzupełniane w naturalny sposób. Systemy energii odnawialnej przekształcają te rodzaje energii w energię użyteczną. “Generacja rozproszona” odnosi się do zdecentralizowanego wytwarzania energii elektrycznej, które w niektórych przypadkach obejmuje systemy energii odnawialnej. Jednostki wytwórcze energetyki rozproszonej są zwykle przyłączone na poziomie sieci rozdzielczych, a ich moc zainstalowana zawiera się w zakresie od kilku kilowatów do kilkudziesięciu megawatów.

Uziemienia
Systemy uziemień mają istotne znaczenie dla bezpieczeństwa użytkowników i działania instalacji elektrycznych. Zapewniają bezpieczną drogę dla prądu zwarciowego, przez co umożliwiają zadziałanie układów zabezpieczeń nadprądowych, tworzą bezpieczną drogę dla wyładowań atmosferycznych ograniczając przy tym wzrost napięcia do bezpiecznej wartości oraz zapewniają powierzchnię ekwipotencjalną, na której urządzenia elektroniczne mogą funkcjonować bez zakłóceń.

Efektywność energetyczna
Znaczenie efektywności energetycznej rośnie w miarę jak zasoby energii stają się coraz bardziej skąpe, trudne do wydobycia i drogie. Budowa generatorów napędzanych energią ze źródeł odnawialnych może tu być pomocna, ale ograniczanie zużycia energii jest łatwiejszym i bardziej rozsądnym podejściem.

Poprawa efektywności energetycznej jest zwykle technicznie prosta, łatwa do wdrożenia a jej koszt jest relatywnie niski. Czasem jest to po prostu sprawa rozsądnych decyzji zakupowych: nabycie jednostki o najniższym koszcie cyklu życia a nie o najniższej cenie.

Jakość energii elektrycznej
Problemy związane z jakością energii elektrycznej prowadzą do nieplanowanych postojów, marnotrawstwa zasobów i wyższych kosztów energii, ale można je łatwo zawczasu wykrywać za pomocą pomiarów i monitorowania oraz eliminować je przez stosowanie właściwych technik. Najlepiej, jeżeli można uniknąć ich skutków stosując łącznie dobre praktyki projektowania i dobór odpowiednich urządzeń.

Więcej na temat zagadnień związanych ze stosowaniem miedzi w elektrotechnice można znaleźć odwiedzając stronę Leonardo ENERGY – globalną społeczność profesjonalistów w dziedzinie zrównoważonej energii.

Baza zawiera informacje na temat własności i zastosowań wybranych stopów miedzi oraz umożliwia ich porównanie. Baza jest dostępna wyłącznie w angielskiej wersji językowej.

Leonardo-ENERGY.pl to portal edukacyjno-informacyjny poświęcony energetyce, energii elektrycznej i elektrotechnice. Stanowi część międzynarodowego projektu Leonardo ENERGY.

Powiązane publikacje

Transformacja elektroenergetyki w kierunku produkcji i przesyłania energii elektrycznej przy możliwie niskiej emisji gazów cieplarnianych, stanowi jedno z najpoważniejszych wyzwań stojących przed państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Należy oczekiwać, że mimo spodziewanych problemów i trudności, jakie niesie ze sobą przestawianie gospodarki energetycznej na tory niskoemisyjne, korzyści z tego wynikające stanowić będą silny impuls rozwojowy nie tylko dla indywidualnych przedsiębiorców, ale również dla całej krajowej gospodarki.

Automat schodowy sterujący oświetleniem klatek schodowych czy korytarzy jest znany od dawna – to niewielkie urządzenie umieszczone na tablicy rozdzielczej. Oświetlenie na klatce uruchamiane jest za pomocą włączników rozmieszczonych na różnych kondygnacjach domu, a następnie wyłączane samoczynnie po określonym czasie. Takie rozwiązanie pozwala uniknąć strat energii i pieniędzy. Zwykły automat ma jednak istotną wadę: nagłe znalezienie się użytkownika w ciemności, gdy minie nastawiony czas, jest zarówno niewygodne, jak i niebezpieczne. Sytuacji tej można łatwo uniknąć.

Dostawca energii elektrycznej doprowadza kabel elektroenergetyczny bezpośrednio do domu, gdzie przyłączany jest on do licznika energii. Między licznikiem a główną rozdzielnicą domu istnieje tylko jedno połączenie. Natomiast przemyślana decyzja o liczbie oddzielnych obwodów w instalacji domowej pozwoli uniknąć kłopotów w przyszłości.