Instalacje z rur

Miedź jest doskonałym materiałem na instalacje wodociągowe, grzewcze, gazowe i przeciwpożarowe instalacje tryskaczowe

Miedź jest prawdopodobnie najczęściej stosowanym materiałem w instalacjach wodociągowych w Europie.

Oto najważniejsze korzyści stosowania rur miedzianych:

Są niezawodne i sprawdzone przez czas: miedź od tysięcy lat służy do doprowadzania wody – pierwsza znana instalacja została zbudowana w świątyni w starożytnym Egipcie prawie 5000 lat temu.

Wysoka odporność: wytrzymują wysokie i niskie temperatury i ciśnienia, mogą być wystawione na działanie promieniowania ultrafioletowego, temperatury i tlenu w otaczającym środowisku.

Uniwersalność: rury miedziane znajdują zastosowanie w wielu rodzajach instalacji: woda pitna, ogrzewanie (tradycyjne i radiacyjne), gaz, gazy medyczne, systemy energii solarnej, przeciwpożarowe instalacje tryskaczowe, systemy klimatyzacji.

Oszczędność energii: dzięki wysokiej przewodności cieplnej miedź jest najlepszym materiałem dla systemów wymiany ciepła. Dlatego w ogrzewaniu radiacyjnym o najwyższej sprawności energetycznej stosuje się obwody z rur miedzianych.

Higieniczne: Miedź jest doskonałym materiałem na rury do instalacji wodociągowych, ponieważ zapobiega ona gromadzeniu się i wzrostowi drobnoustrojów i bakterii, jak Legionella.

Przetwarzalne: W przypadku rozbiórki lub renowacji rury miedziane mogą być w 100% poddane recyklingowi bez utraty właściwości, tym samym nie zwiększając ilości odpadów na wysypisku i nie uszczuplając zasobów kopalnych.

Zdrowe: Rury są wykonane z 99,90% miedzi i ich skład nie zmienia się w czasie; nie zawierają dodatków, lotnych związków organicznych lub pigmentów. Ponadto jest to materiał z wyboru do transportu gazów medycznych, jak czysty tlen, w szpitalach.

Piękne: Dzięki ich atrakcyjnemu wyglądowi rury miedziane można instalować na ścianach, można je także wykorzystać do wykonania pięknych grzejników naściennych.

Uniwersalne: Rury miedziane i ich osprzęt są zgodne międzynarodowymi normami. Są dostępne na wszystkich rynkach europejskich, a osprzęt instalacyjny jest wymienny bez względu na producenta.

Woda pitna

Wśród wszystkich materiałów używanych do transportu wody pitnej miedź posiada wyjątkową cechę: jej właściwości sanitarne mogą zwalczać bakterie wchodzące w kontakt z jej wewnętrzną powierzchnią, takie jak Legionella pneumophila, i zapobiegać ich rozprzestrzenianiu się. Dzięki temu woda pitna może być zdrowa. Ta korzyść ze stosowania miedzi została dowiedziona w szeregu publikacji naukowych, a niektóre szpitale zdecydowały się instalacje wodne z rur miedzianych w celu ochrony zdrowia pacjentów. Ponadto, miedziane rury mogą uwalniać do wody tylko jony miedzi, która jest niezbędna dla metabolizmu naszego organizmu. Woda, którą pijemy nie będzie zawierała dodatków, pigmentów, lotnych związków organicznych i innych substancji syntetycznych.

Ogrzewanie

Dzięki swojej niezawodności i bezpieczeństwu, miedź jest materiałem z wyboru dla instalacji grzewczych. Miedź topi się w temperaturze 1083°C, zatem gorąca woda lub para nie zmiękcza jej ani nie zmienia kształtu rury; wysoka temperatura nie skraca czasu życia rur i, w konsekwencji, okresu eksploatacji instalacji. Ponadto, miedź posiada doskonałą przewodność cieplną i z tego powodu jest materiałem zapewniającym najwyższą sprawność systemów wymiany ciepła. W przypadku ogrzewania podłogowego i podtynkowego ogrzewania ściennego instalacje wykonane z rur miedzianych mają mniejsze długości rur w porównaniu z instalacjami plastikowymi, co oznacza mniejszy spadek ciśnienia w przewodzie i mniejsze zużycie energii przez pompę obiegową.

Instalacje gazowe

Miedziane rury gazowe można układać praktycznie wszędzie: wewnątrz i na zewnątrz budynku, mogą być ułożone w ścianie, w ziemi lub na przeznaczonych do tego konstrukcjach, ponieważ spełniają wymagania stawiane tego rodzaju instalacjom. Czerwony metal jest nieprzenikalny dla gazów i powietrza, zatem nie ma możliwości wycieku ani przenikania zanieczyszczeń z zewnątrz. Tlen, promieniowanie ultrafioletowe i temperatura nie pogarszają właściwości mechanicznych miedzi. W całej Europie normy dopuszczają stosowanie rur miedzianych; projektanci i instalatorzy polegają na nich wiedząc, że zapewniają gazoszczelne połączenia i są nie palne i nie rozprzestrzeniają ognia (klasa reakcji na ogień A1).

Platforma edukacyjna stworzona przez Polskie Centrum Promocji Miedzi w celu podnoszenia wiedzy między innymi o zastosowaniu miedzi w instalacjach rurowych.