Monety

Pierwsze monety starożytnej Grecji były wykonywane z miedzi i złota; wybór tych materiałów był podyktowany tym, że metale te znajdowano w postaci rodzimej, oraz ich odpornością na korozję.

Obecnie miedź i jej stopy są nadal stosowane jako materiał na monety. Monety euro są wykonywane na bazie miedzi.

Monety bite z miedzi i jej stopów, dzięki ich podatności do obróbki plastycznej na zimno, są niezwykle odporne na uderzenia i zużycie; cechy te są niezbędne dla przedmiotów znajdujących się w ciągłym użyciu.

Ich odporność na korozję jest dobrze znana; to właśnie z tego powodu niektóre obiekty antyczne (wśród nich wiele monet) przetrwały do dzisiejszego dnia w prawie niezmienionym stanie, mimo narażenia na czynniki atmosferyczne lub zanurzenia w morskiej wodzie.

Stopy miedzi, oprócz tego, że są w pełni przetwarzalne, mogą mieć różne kolory w zależności od procentowej zawartości miedzi i innych metali. Na przykład, złotożółte monety 10, 20 i 50 eurocentów zawierają 89% miedzi.

Inną właściwością, którą należy brać pod uwagę przy wyborze miedzi, są wynikające stąd korzyści dla zdrowia. Przechodzące z rąk do rąk monety mogą przenosić zarazki chorobotwórcze. Stopy miedzi mają właściwości przeciwdrobnoustrojowe, oznacza to, że mogą ograniczać rozprzestrzenianie się zarazków znajdujących się na ich powierzchni. Tylko monety 1, 2, 5-centowe są wykonane ze stali, ale z tego właśnie powodu są pokryte miedzią.

Na koniec, monety euro muszą posiadać dokładnie określone właściwości elektryczne i magnetyczne, aby były mogły być rozpoznawane przez wrzutowe automaty sprzedające. Dodatek niklu modyfikuje przenikalność magnetyczną stopów, przewodność elektryczna monet 10, 20 i 50-centowych jedną siódmą przewodności czystej miedzi.

Moneta&Skład

10, 20 and 50 cent CuAl5Zn5Sn1
1 and 2 euro CuNi25
1 and 2 euro CuZn20Ni5