Przemysł okrętowy

Zastosowania morskie

Stopy miedzi i niklu znajdują zastosowanie w systemach pracujących w wodzie morskiej, instalacjach odsalania, oraz w ochronie konstrukcji przybrzeżnych.

Miedź, najbardziej szlachetny spośród powszechnie używanych metali, posiada doskonałą odporność na korozję atmosferyczną i w słodkiej wodzie. W wodzie morskiej stopy miedzi z niklem wykazują bardzo wysoką odporność na korozję w połączeniu z doskonałymi właściwościami przciwporostowymi.

Pokrywanie miedzią drewnianych kadłubów okrętów wojennych, wprowadzone przez Brytyjską Marynarkę Królewską w 18. wieku w celu zapobiegania uszkodzeniom powodowanym przez drążące drewno organizmy, jak świdrak okrętowy, okazało się skutecznym zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem biologicznym wodorostami i mięczakami. Oznaczało to, że okręty mogły przez długi czas pozostawać w morzu bez potrzeby czyszczenia. Taktyka blokady zastosowana z powodzeniem przez Nelsona, która doprowadziła do zwycięstwa pod Trafalgarem, była w części wynikiem przeważającej szybkości jego okrętów o czystych kadłubach.

Dodatek niklu do miedzi zwiększa wytrzymałość mechaniczną i trwałość, jak również odporność na korozję i erozję w naturalnych wodach, w tym w wodzie morskiej, wodzie brakicznej (słonawej), oraz w wodzie uzdatnionej. Stopy te wykazują doskonałą odporność na naprężeniowe pękanie korozyjne oraz zmęczenie korozyjne. Ponadto, dzięki wysokiej odporności na obrastanie zanieczyszczeniami, jest to doskonały materiał do stosowania w środowisku morskim i słonowodnym dla marynarki handlowej i wojennej, instalacji odsalania, wymienników ciepła, rurociągów morskich i w układach hydraulicznych, szybów naftowych i platform wiertniczych, klatek do hodowli ryb, urządzeń do poboru wody morskiej, przybrzeżnych źródeł energii odnawialnej, kadłubów statków i łodzi i wielu innych zastosowań.

This website provides a detailed overview of copper-nickel with data to allow good practices in design, fabrication and application.