Rolnictwo i hodowla

Hodowla i rolnictwo

Miedź jest istotna dla wzrostu i dobrego stanu roślin i zwierząt.

Miedź jest niezbędną substancją odżywczą

Miedź jest niezbędnym mikroelementem dla wszystkich żywych tkanek i jest istotna dla normalnego wzrostu i dobrego stanu roślin i zwierząt. Nawozy użyźniające i pasze zawierające miedź odgrywają w rolnictwie zasadniczą rolę w korygowaniu niedoboru miedzi w glebie i w żywieniu inwentarza żywego, umożliwiając zwiększenie produkcji produktów spożywczych.

Żywienie zwierząt

U zwierząt miedź odgrywa rolę w wykorzystaniu żelaza do wytwarzania hemoglobiny. Niedobór miedzi w tkankach zwierząt może objawiać się na dwa sposoby: może to być prosty niedobór miedzi spowodowany brakiem tego pierwiastka w paszy, albo może mieć złożone przyczyny, kiedy pasza zawiera normalną ilość miedzi, ale istnieje czynnik, lub czynniki, które w jakiś sposób utrudniają jej przyswajanie przez zwierzę. Dobrym przykładem jest molibden, którego nadmiar uszczupla rezerwy miedzi zwierzęcia wywołując objawy jej niedoboru o ile nie otrzyma ono dodatkowej dawki miedzi.

Nawożenie roślin

Jak wyhodować dwa kłosy zboża tam, gdzie przedtem wyrastał jeden ‑ ten problem cały czas staje przed nami. Miedź może pomóc nam w zwiększeniu plonów, podniesieniu wydajności ziemi i dotrzymaniu kroku wzrostowi populacji. Ponad sto lat temu uwagę skupiano na tym, co teraz uznajemy za główne składniki nawożenia roślin: azot (N), fosfor (P) i potas (K). Dopiero kilka dekad później, gdy pojawiły się bardziej zaawansowane metody analityczne uświadomiono sobie, że dla wzrostu i dobrego stanu roślin oprócz NPK tak samo niezbędne są liczne mikroelementy lub pierwiastki śladowe, przy czym niedobór któregokolwiek z nich działa jako czynnik ograniczający.