Sztuka

Sztuka

Uniwersalna, kowalna i piękna – miedź od wieków inspiruje artystów.

Dzięki swojemu natychmiast rozpoznawalnemu pięknu i nadzwyczajnej uniwersalności, miedź od wieków jest inspiracją dla artystów.

Miedź oferuje paletę barw zmieniających się w czasie pod działaniem naturalnych czynników (od lśniących nowych form, poprzez głębokie brązy do żywej zieleni patyny starej miedzi), które można także uzyskać i utrzymać w dowolnym stadium ich rozwoju przy zastosowaniu różnych technik obróbki. Stosując różne procesy chemiczne można również uzyskać efekty tęczowe i szeroki asortyment faktur powierzchni.

Stapiana z innymi metalami miedź tworzy dalsze materiały dla świata sztuki: brąz i mosiądz. Różnorodność dostępnych zasobów inspiruje artystów i pomaga im w uzyskaniu pożądanych kształtów, barw i form.

Related resources

Katalog poświęcony jest kolekcjom mody stworzonym przez Państwa Stanielewiczów z niezwykle różnorodnych materiałów od tektury, gazet i płyt kompaktowych począwszy, poprzez trawę, sizal, sznurek, dętki, opony samochodowe, na metalu skończywszy. Ulubionym tworzywem artystów stała się miedź, co ma swoje odzwierciedlenie w ilości kolekcji, które powstały z jej użyciem – “teatr miedzi – Kalendarz”1994, “z miedzi” 1997, “Kupari” 2009, “bardzo mała Ojczyzna” 2012.

Katalog towarzyszący wystawie “Miedź w Domku Miedziorytnika” przedstawia wybrane prace, które powstały podczas warsztatów dla miedziorytników z Rosji, Ukrainy, Białorusi i Polski, prowadzonych przez wyjątkowego artystę – Marka Stanielewicza. Począwszy od 1995 roku, warsztaty te odbywają się co roku w Krzyżowej. Prace pokazane w katalogu stanowią przegląd zastosowań miedzi w kilku dziedzinach plastycznych: rzeźba (maski), design (parzenice, biżuteria), moda unikatowa, malarstwo na miedzi oraz grafika warsztatowa, w której miedź stanowi matrycę.