Zespół EIM

Europejski Instytut Miedzi (dawniej Polskie Centrum Promocji Miedzi)
Kazimierz Zakrzewski

Kierownik Projektów Budowlanych
+48 71 78 12 503
mail

Kinga Morawska

Asystent ds. Projektów
+48 71 78 12 502
mail

Joanna Adamowicz

Główna Księgowa
+48 71 78 12 471
mail