Oszczędzaj energię dzięki miedzi

Jak zaoszczędzić na rachunku za ogrzewanie wody?

Odzyskując ciepło z wody prysznicowej.

Wymiennik ciepła zainstalowany na odpływie do kanalizacji może skutecznie odzyskiwać tę energię, obniżając nasze zużycie energii w sposób kosztowo efektywny. Nowe modele wymienników ciepła do odzysku ciepła z wody odpływowej z prysznica w budynkach mieszkalnych są w stanie odzyskać ponad 50% ciepła odpadowego pochodzącego z odpływów i zapewnić dobry zwrot z inwestycji.

Wymiennik ciepła wyposażony w 5 miedzianych rur © Joulia

Wymiennik ciepła wyposażony w 5 miedzianych rur © Joulia

Jak to działa?

Odzysk ciepła z wody odpływowej z prysznica przed i po zainstalowaniu systemu © Joulia

Odzysk ciepła z wody odpływowej z prysznica przed i po zainstalowaniu systemu © Joulia

System odzysku ciepła ze ścieków nie posiada ruchomych części i jego działanie nie wymaga zasilania elektrycznego. Odpowiednio skonstruowany wymiennik ciepła z rur miedzianych przenosi energię cieplną gorącej wody odpływającej z prysznica do doprowadzanej zimnej wody, podgrzewając ją z około 10°C do 25°C. Zimna woda dopływająca do zaworu mieszającego jest zatem cieplejsza i znacznie mniej ciepłej wody jest pobierane z ogrzewacza lub z instalacji solarnej.

System operacyjny odzysku ciepła ze ścieków prysznicowych© Wagner Solar

System operacyjny odzysku ciepła ze ścieków prysznicowych© Wagner Solar

Więcej informacji w broszurze

Więcej informacji na temat wykorzystania miedzi w instalacjach sanitarnych znajdziesz na stronie Akademia Miedzi