Podsumowanie akcji Bezpieczny Szpital Przyszłości

W czwartek 14 grudnia podczas oficjalnej gali poznaliśmy wyniki tegorocznego ogólnopolskiego rankingu najlepszych polskich szpitali. W uroczystości udział wzięło wielu ważnych gości, m.in. wiceminister zdrowia Marek Tombarkiewicz oraz prof. Bill Keevil, który przyjechał na zaproszenie Europejskiego Instytutu Miedzi.

Spotkanie w warszawskim hotelu Golden Tulip było okazją do podsumowania tegorocznej akcji Bezpieczny Szpital Przyszłości oraz uhonorowania wszystkich osób zaangażowanych w podnoszenie jakości w polskiej służbie zdrowia. O znaczeniu takich działań, poprawie bezpieczeństwa świadczeń oraz kwestiach premiowania finansowego jakości w rozporządzeniu do ustawy o sieci szpitali mówił wiceminister Tombarkiewicz. Wspominał także o projekcie wprowadzenia nowego systemu rejestracji zdarzeń niepożądanych. A o tym, w jaki sposób można przeciwdziałać zakażeniom szpitalnym oraz o prowadzonych nie tylko w Wielkiej Brytanii, ale na całym świecie badaniach związanych z zastosowaniem powierzchni z miedzi przeciwdrobnoustrojowej opowiadał w swoim wystąpieniu gość specjalny gali – prof. Bill Keevil z Uniwersytetu w Southampton. Jego wykład był istotnym wkładem merytorycznym i przyczynkiem do późniejszych dyskusji w kuluarach.

Temat zastosowania miedzi Cu+ w celu ograniczania rozprzestrzeniania się zakażeń przewijał się również podczas ogłaszania wyników Rankingu Szpitali 2017. Wysokie ósme miejsce w ogólnym zestawieniu (a drugie w woj. dolnośląskim) zajęło Miedziowe Centrum Zdrowia. W styczniu 2017 roku uruchomiono w nim sale operacyjne wyposażone w sprzęt medyczny i przedmioty posiadające powierzchnie dotykowe z miedzi. Projekt systematycznego wdrażania w tej placówce powierzchni z miedzi przeciwdrobnoustrojowej został też doceniony przez organizatorów akcji – przedstawiciel MCZ odebrał podczas gali nagrodę za innowacyjność w służbie zdrowia.

Akcja Bezpieczny Szpital Przyszłości kierowana jest do osób zarządzających szpitalami oraz odpowiedzialnych za zarządzanie jakością w swoich placówkach. Patronat honorowy nad Rankingiem Szpitali, publikowanym corocznie przez dziennik Rzeczpospolita, objął Minister Zdrowia. Dyplomy dla najlepszych szpitali wręczali wiceminister Marek Tombarkiewicz oraz Bogusław Chrabota, redaktor naczelny dziennika Rzeczpospolita, a wśród gości obecna była także dr Paulina Karwowska, dyrektor warszawskiego biura Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Europejski Instytut Miedzi był partnerem merytorycznym akcji.