Przedłużono termin przyjmowania zgłoszeń do Europejskiego Konkursu „Miedź w Architekturze”

Uwaga, termin przyjmowania zgłoszeń do 18 edycji Europejskiego Konkursu „Miedź w Architekturze” został przedłużony do 12 maja 2017 r.

Przypominamy, że konkurs odbywa się co dwa lata, a jego celem jest promowanie zastosowania miedzi w architekturze i eksponowanie jej architektonicznych zalet. W konkursie mogą wziąć udział obiekty, których elewacje, pokrycia dachowe, lub inne wyróżniające się elementy architektoniczne, wykonane zostały z miedzi lub jej stopów. Zgłaszać można rozwiązania architektoniczne wszelkiego rodzaju niezależnie od skali – od okazałych, wyróżniających się obiektów po skromne instalacje. Jury złożone z europejskich architektów i krytyków architektury, wśród których zgodnie ze zwyczajem znajdują się laureaci poprzedniej edycji konkursu, będzie oceniało walory architektoniczne zgłoszonych prac na podstawie nadesłanych materiałów graficznych.

Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń na konkurs upływa 12 maja 2017 r.

Broszurę z opisem zasad konkursu oraz formularzem zgłoszeniowym można pobrać tutaj
Więcej informacji o konkursie można znaleźć na stronie www.miedź-w-architekturze.pl