European Copper Institute Poland

Przemysł miedziowy

 

Przemysł miedziowy jest jednym z głównych czynników rozwoju gospodarki europejskiej.

Obecnie Europa posiada relatywnie mały, ale wydajny przemysł wydobycia miedzi oraz światowej klasy sektor wytopu i rafinacji (produkcji) miedzi .

Europejskie firmy faktycznie wprowadziły wiele spośród stosowanych w całym świecie technologii i procesów metalurgicznych. Europa posiada również od dawna dobrze rozwinięty sektor produkcji półfabrykatów, który przetwarza zarówno miedź pierwotną jak i złom na szeroki asortyment wyrobów z miedzi i stopów miedzi, wykorzystywanych następnie w dalszym ciągu łańcucha wartości.

Innowacyjność, bliskość odbiorców i ścisła współpraca z nimi oraz przewidywanie potrzeb rynku, stały się znamiennymi cechami europejskiego przemysłu produkcji półfabrykatów. Wymaga to inwestowania w badania i rozwój produktu oraz elastycznych urządzeń technologicznych umożliwiających spełnienie najwyższych wymagań jakościowych. Sektor tworzy nie więcej niż dwadzieścia dużych przedsiębiorstw oraz szeroka gama bardziej wyspecjalizowanych graczy, z których wielu oferuje także produkty z innych metali i ich stopów.

Europejski przemysł miedziowy zatrudnia w sumie 50 tysięcy pracowników bezpośrednio, oraz pośrednio stwarza miejsca pracy dla milionów innych dostarczając kluczowe produkty dla szerokiego zakresu przedsiębiorstw i usług.

Chociaż infrastruktury intensywnie wykorzystujące miedź są w większości dobrze rozwinięte to, aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu i zapewnić wyższą sprawność, wymagają ciągłej renowacji i modernizacji. Systemy transportu są jedną z dziedzin, które zapewniają silny wzrost napędzany przez liczne zastosowania miedzi w takich obszarach jak koleje dużych prędkości, rozbudowa lotnisk i, ostatnio, pojazdy hybrydowe i elektryczne. Wyższe wskaźniki wzrostu gospodarczego i rosnąca siła nabywcza w Środkowej i Wschodniej Europie również spowodowały wzrost popytu w szerokim zakresie zastosowań.