Dobrowolne inicjatywy

Dobrowolne inicjatywy

Wyroby europejskiego przemysłu miedziowego przyczynią się do zrównoważonego wzrostu gospodarczego Unii Europejskiej jak również wpłyną na poprawę jakości życia jej obywateli.

W tej części możesz przeczytać o dobrowolnych inicjatywach przemysłu dotyczących równowagi środowiskowej, proaktywnych działaniach na rzecz ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników, a także o badaniach przemysłu miedziowego nad wpływem na środowisko użytkowania a następnie recyklingu produktów z miedzi.

Dobrowolna Ocena Ryzyka dla Miedzi
Jest to całościowa ocena, ukończona przez przemysł miedziowy w 2008 r., obejmująca w łańcuchu wartości miedzi zagadnienia produkcji, użytkowania i wycofania z eksploatacji. Wykazuje ona, że istniejące ramy legislacyjne w zasadzie chronią europejskie środowisko naturalne, zdrowie pracowników przemysłowych i społeczeństwa.

W wyniku kompleksowej analizy Ocena Ryzyka została przyjęta przez Komitet Techniczny ds. Nowych i Istniejących substancji Chemicznych przy Komisji Europejskiej. Ocena ta była również badana przez Komitet Naukowy ds. Zagrożeń dla Zdrowia i Środowiska (SCHER), który zaaprobował wnioski dotyczące charakterystyk ryzyka dla środowiska i zdrowia ludzi.

W marcu 2009 r. wnioski tej inicjatywy zostały przyjęte przez władze Unii Europejskiej, a Dobrowolna Ocena Ryzyka dla Miedzi stała się pierwszym raportem przemysłowym opublikowanym przez Europejską Agencję Chemikaliów (ECHA). Przeczytaj więcej.

Opublikowanie Profilu Środowiskowego Produktów z Miedzi wraz z oceną cyklu życia w całym okresie użytkowania “od kołyski po grób”
Zwiększenie efektywności ekologicznej produktów oraz polepszenie zgodności z zasadami zrównoważonego rozwoju w całym łańcuchu dostaw nabrało w ostatnich latach o wiele większego znaczenia zarówno dla konsumentów jak i dla różnych gałęzi przemysłu.

Równolegle z tym, inicjatywy Unii Europejskiej, takie jak Plan Działania na Rzecz Zrównoważonej Konsumpcji i Produkcji promują bardziej efektywne wykorzystanie zasobów oraz innowacje w kierunku produktów bardziej przyjaznych dla środowiska.

W odpowiedzi na żądania użytkowników końcowych i regulatorów, a także zgodnie z własnymi celami zrównoważonego rozwoju, przemysł miedziowy od 2000 r. wykonuje coraz bardziej rygorystyczne oceny cyklu życia (LCA) dla produkcji głównych półwyrobów z miedzi (rury, drut, blacha). Przeczytaj więcej.

 President of the European Parliament, Jerzy Buzek, at ECI’s “Copper, essential for everyone” exhibition and policy debate organised in June 2010 in Brussels.