Ekonomia/dane rynkowe

Popyt na miedź i jej wartość ekonomiczna

Bezpośredni przemysł miedziowy w Europie tworzy około 500 przedsiębiorstw z obrotem szacowanym na około 45 miliardów EUR, zatrudniających około 50 tys. pracowników.

Co jednak jest bardziej istotne, to wielkość zatrudnienia w sektorze przemysłu i usług oparta na wartości dodanej uzyskanej przez stosowanie produktów z miedzi (np. przedsiębiorstwa energetyczne, elektrotechniczne, produkcja samochodów, producenci sprzętu elektronicznego, instalatorzy i dekarze). Te sektory zatrudniają kilka milionów ludzi i stanowią znaczącą część bazy przemysłowej Unii Europejskiej.

Podczas gdy globalna gospodarka pozostaje relatywnie słaba, zapotrzebowanie na miedź w 2012 r. osiągnęło rekordowo wysoki poziom 22,5 miliona ton, z czego 20,5 miliona ton produkcji metalu rafinowanego i 5 milionów ton bezpośrednio przetopionego złomu. Zapotrzebowanie UE27 w wyniku utrzymującego się zastoju w budownictwie było szacowane na 4 miliony ton.

Miedź, stosowana ze względu na swoje doskonałe właściwości, takie jak najlepsze przewodnictwo elektryczne i cieplne spośród wszystkich powszechnie używanych metali, jak również z powodu swojej trwałości i właściwości przeciwdrobnoustrojowych, jest kluczowym materiałem dla innowacyjnych zastosowań w wielu dziedzinach, takich jak odnawialne źródła energii, sprawność energetyczna, zrównoważone budownictwo, systemy transportu i opieka zdrowotna.

Rysunek 3: Zużycie miedzi rafinowanej w Europie (ECI, 2012)
Rysunek 3: Zużycie miedzi rafinowanej w Europie (ECI, 2012)

Żeby zaspokoić rosnące zapotrzebowanie na miedź we współczesnym świecie, które w podwoiło się w ciągu ostatnich 25 lat, należy wykorzystać zdolność miedzi do przetwarzania w 100% bez utraty swoich właściwości lub parametrów jakościowych. Szacuje się, że w ciągu ostatnich 10 lat 41% zapotrzebowania na miedź w UE27 było pokrywane poprzez odzysk i przetwarzanie ścinków i odpadów z produkcji w łańcuchu wartości oraz produktów wycofanych z eksploatacji (Glöser, Simon; Soulier, Marcel; Tercero Espinoza, Luis A., 2013)).

Odwiedź sekcję zastosowań, aby dowiedzieć się więcej korzyściach, jakie produkty z miedzi i jej stopów przynoszą w licznych zastosowaniach końcowych.

Londyńska Giełda Metali

Londyńska Giełda Metali jest światowym centrum handlu metalami przemysłowymi i zarządzania ryzykiem cenowym. Przeprowadzanych jest tu ponad 80% transakcji w obrocie metalami nieżelaznymi, a ceny ustalane na jej parkiecie stanowią poziom odniesienia w skali globalnej.

Produkcja miedzi w Europie stanowi 5,7% produkcji światowej

Wydobycie miedzi w Europie wyniosło w 2011 r. 926 868 ton, co stanowiło 5,7% światowego wydobycia. Największy udział ma Chile ‑ 32%, następnie Chiny (8%), Peru (8%), USA (7%) i Australia (6%).

Chiny były największym producentem miedzi rafinowanej w 2011 z udziałem 27% w produkcji światowej, następnie Chile (16%), Japonia (7%) oraz USA i Rosja (po 5%).

(Źródło: European Minerals Statistics, 2013)

Source:www.visualcapitalist.com
Source:www.visualcapitalist.com