Przewody napowietrzne z miedzi stopowej

Polska znajduje się w fazie transformacji energetycznej, co z między innymi pociąga za sobą konieczność rozbudowy sieci elektro- energetycznej w związku z dużą zmiennością dostaw energii ze źródeł odnawialnych, nie wspominając już o potrzebie modernizacji istniejącej infrastruktury, po to by podnieść jej niezawodność i efektywność energetyczną. Rozwiązaniem, które warto wziąć pod uwagę zarówno przy budowie jak i modernizacji napowietrznych linii przesyłowych, jest zastosowanie przewodów z miedzi stopowej. Ich cenną właściwością jest efektywność energetyczna i odporność na chwilowe przeciążenia.

Odporność na przeciążenia wynika z większej odporności miedzi na pełzanie w wysokich temperaturach. Z wyliczeń holenderskiej agencji konsultingowej DNV KEMA wynika, że wyższy koszt początkowy przewodu miedzianego jest równoważony przez jego efektywność energetyczną. Koszt życia (LCC) przewodu z miedzi stopowej jest tego samego rzędu, lub niższy, niż przewodu stalowo-aluminiowego (ACSR). Wyliczenia te są wynikiem dwóch studiów wykonalności przeprowadzonych przez ww. agencję: jedno dotyczyło budowy nowych linii przesyłowych, drugie renowacji i modernizacji istniejących.

To drugie studium wykazało także, dlaczego przy większym ciężarze właściwym miedzi w porównaniu z aluminium, nie zachodzi potrzeba wzmacniania słupów linii napowietrznych. W istocie rzeczy większa wytrzymałość mechaniczna miedzi czyni stalowy rdzeń zbędnym, a mniejszy przekrój poprzeczny w połączeniu z powłoką hydrofobową skutkuje mniejszym obciążeniem od wiatru i od oblodzenia. Z tych powodów przewody miedziane szczególnie nadają się do stosowania w zimnym i wietrznym klimacie.

Czytaj także: Linie napowietrzne z miedzi stopowej w chilijskich Andach

Więcej informacji znajdziesz na www.leonardo-energy.pl