Recykling miedzi

Miedź to metal, który odegrał ogromną rolę w rozwoju cywilizacji. Z miedzi produkowano bowiem brąz, od którego nazwę ma nawet jedna z epok w historii ludzkości. Miedź przez wieki wykorzystywana była do bicia monet. Użytkowano ją też w przemyśle. Zresztą również i dzisiaj bez miedzi nie byłoby wielu podzespołów urządzeń elektronicznych, kabli elektrycznych czy elementów konstrukcyjnych. Jednocześnie nie wszyscy wiedzą o tym, że miedź to jedyny metal, który można poddać stuprocentowemu recyklingowi i nie traci przy tym żadnych swoich właściwości.

Zasoby miedzi na świecie są ograniczone

Naturalnych złóż miedzi na świecie, których eksploatacja jest opłacalna jest określona ilość. Według badań agencji United States Geological Survey, światowe rezerwy miedzi wynoszą ok. 830 mln ton, a zasoby szacuje się na przeszło 5 000 mln ton[1]. Oznacza to, że powinny one wystarczyć odpowiednio na 40 lat oraz 200 lat. Tymczasem zapotrzebowanie na produkty z miedzi rośnie, a więc złoża te są bardzo intensywnie eksploatowane. W roku 2009 niemal 45% miedzi wykorzystanej w produkcji pochodziło z recyklingu. Z roku na rok recykling odgrywa coraz większą rolę i to bardzo dobra informacja.. Dzięki temu nie trzeba tak mocno eksploatować złóż miedzi.

Recykling jest tańszy niż wydobycie miedzi

Wydobycie miedzi kosztuje więcej niż jej recykling. Tymczasem koszt pozyskania surowca z oczywistych względów wpływa na finalny koszt produktu,  który ponosi nabywca.. W praktyce, niższe koszty produkcji miedzi to niższe ceny produktów z niej wytwarzanych. Dlaczego recykling jest jednak tańszy niż wydobycie miedzi ze złoża? Wymaga bowiem dużo mniej energii, która potrzebna jest do pozyskania metalu z rudy oraz jego odpowiedniego przetworzenia. Okazuje się, że wydobycie surowca to proces czasochłonny, który wymaga zastosowania nowoczesnych technologii. Problemem jest m.in. transport urobku.

Ochrona środowiska naturalnego

Oczywiście warto zdawać sobie sprawę z tego, że oddawanie elementów miedzianych do recyklingu jest korzystne również  dla środowiska naturalnego, a nie jedynie dla przemysłu. Wydobycie metalu wprost ze złoża, jego obróbka i transport wymagają w praktyce bardzo dużego nakładu energii. To przekłada się rzecz jasna na znaczną emisję do atmosfery różnego rodzaju zanieczyszczeń. Dodatkowo w procesie tym dochodzi jeszcze do częściowej deprawacji środowiska naturalnego. Recykling to dla natury znacznie mniejsze obciążenie, bo wymaga o wiele mniej energii. Poza tym jest to bardzo skuteczna metoda gospodarowania odpadami, szczególnie w przypadku surowca jakim jest miedź, która może być wielokrotnie przetwarzana bez utraty właściwości..

 

[1] Rezerwy są to złoża, które zostały odkryte, oszacowane i ocenione jako ekonomicznie opłacalne. Zasoby są znacznie większe i obejmują: rezerwy, odkryte złoża, które są potencjalnie opłacalne oraz przewidywane nieodkryte złoża.