Czym różni się lut miękki od lutu twardego i czy w instalacji ogrzewczej można zastosować lutowanie miękkie?

Luty miękkie i twarde różnią się składem chemicznym i temperaturą topnienia. Najczęściej lut miękki zawiera prawie 100% cyny z dodatkiem miedzi lub srebra. W skład lutów twardych wchodzą najczęściej srebro, miedź, cynk, fosfor. Temperatura topnienia lutów miękkich jest <450 oC (najczęściej ok. 250 oC), a twardych >450 oC (najczęściej 650-800 oC). Połączenia lutowane w instalacji c.o. można wykonywać za pomocą lutów miękkich, za wyjątkiem ogrzewania podłogowego, gdzie stosowane jest lutowanie twarde.