Rozpoczęła się 18. edycja konkursu „Miedź w Architekturze”

Rozpoczęło się już przyjmowanie zgłoszeń do 18 edycji konkursu “Miedź w Architekturze”, zapraszamy więc architektów do zaprezentowania swoich najbardziej fascynujących projektów wykorzystujących miedź i jej stopy.

W odbywającym się co dwa lata konkursie, którego celem jest promowanie zastosowania miedzi w architekturze i eksponowanie jej architektonicznych zalet, nagradzane są projekty będące jednocześnie wizytówką współczesnej architektury europejskiej.

W konkursie mogą wziąć udział obiekty, których elewacje, pokrycia dachowe, lub inne wyróżniające się elementy architektoniczne, wykonane zostały z miedzi lub jej stopów. Zgłaszać można rozwiązania architektoniczne wszelkiego rodzaju niezależnie od skali – od okazałych, wyróżniających się obiektów po skromne instalacje. Jury złożone ze znamienitych europejskich architektów i krytyków architektury, wśród których zgodnie ze zwyczajem znajdują laureaci poprzedniej edycji konkursu, będzie oceniało walory architektoniczne zgłoszonych prac na podstawie nadesłanych materiałów graficznych.

Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń na konkurs upływa 30 kwietnia 2017 r.

Więcej informacji o konkursie można znaleźć na stronie www.miedź-w-architekturze.pl