Rozstrzygnięcie 3 edycji konkursu “Najlepsza praca magisterska na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej z zastosowania miedzi i jej stopów”

Komisja konkursowa podjeła decyzję o przyznaniu nagród w konkursie

Jury konkursu z wytypowanych do finału konkursu 7 prac nagrodziła następujące prace magisterskie:

Nagrodę I przyznano p Pani inż. arch.Agacie Jankowskiej za pracę pt.”Biblioteka na poprzemysłowym nadbrzeżu portowym Sundmolen w Kopenhadze”.

Nagrodę II przyznano Pani inż. arch. Agnieszce Bagińskiej za pracę pt. “Rewitalizacja terenów sportowo-rekreacyjnych – hala sportowa we Wrocławiu”

Więcej informacji na: miedź-w-architekturze.pl