Rozwój elektromobilności w Europie. Miedź ma ważną rolę do odegrania

W opublikowanym w 2011 roku raporcie (White Paper) na temat transportu, Komisja Europejska stwierdziła, że wyeliminowanie konwencjonalnych samochodów osobowych do roku 2050 jest niezbędne do osiągnięcia celów Porozumienia Paryskiego w sprawie zmian klimatu.

Udział transportu drogowego w emisji gazów cieplarniach (GHG) wynosi obecnie około jednej piątej całkowitej emisji Unii Europejskiej przy wzroście od roku 1990 o 20,5%. Podobnie przedstawia się zużycie energii finalnej. Transport drogowy zużywa 24% energii finalnej Unii Europejskiej, przy wzroście o 28% od roku 1990.

Dobrą wiadomością jest to, że nowa technologia – pojazdy elektryczne zasilane z akumulatorów (BEV) – jest dzisiaj gotowa do wprowadzenia na rynek. Już od pierwszego dnia trzykrotnie[1] redukują emisję GHG i całkowicie likwidują lokalną emisję zanieczyszczeń powietrza do środowiska. Ponieważ dekarbonizacja energii elektrycznej w UE wyprzedza harmonogram, jest prawdopodobne, że masowe wprowadzenie pojazdów elektrycznych zasilanych z akumulatorów może doprowadzić do zmniejszenia emisji spalin w sektorze transportu drogowego znacznie przed rokiem 2050.

Ponadto, zelektryfikowanie transportu drogowego jest także najbardziej kosztowo efektywnym sposobem osiągnięcia efektywności energetycznej, ponieważ pojazdy elektryczne zasilane z akumulatorów są aktywami o średnim czasie życia 15 lat i 2,5-krotnie wyższej sprawności niż pojazdy z silnikiem wewnętrznego spalania, przy czym sprawność ta będzie nadal wzrastała w miarę wzrostu udziału energii odnawialnej w wytwarzaniu energii elektrycznej.

Miedź jest jednym z kluczowych materiałów, który umożliwia tę transformację. Pojazd BEV zawiera średnio trzykrotnie więcej miedzi niż pojazd z silnikiem wewnętrznego spalania. Połowa tej miedzi jest użyta w układzie akumulatorowym. Miedź jest także intensywnie wykorzystywana w wytwarzaniu energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych oraz w infrastrukturze niezbędnej do ładowania pojazdów elektrycznych.

Pełną treść artykułu oraz więcej informacji na temat roli miedzi w rozwoju elektromobilności znajdziesz na www.leonardo-energy.pl