Recykling

Zapotrzebowanie Europy na miedź jest w coraz większym stopniu zaspokajane poprzez recykling

Według danych Międzynarodowej Grupy Badawczej ds. Miedzi (ICSG), 41.5% miedzi wykorzystywanej w Europie pochodzi z recyklingu. Świadczy to o zwiększonym udziale przetwórstwa wtórnego w zaspokajaniu popytu na miedź. Taka sytuacja jest korzystna zarówno dla społeczeństwa, jak i środowiska,a nawet samego przemysłu, recykling pomaga bowiem zaspokoić stale rosnące zapotrzebowanie na metal (+250% od lat 60. ubiegłego stulecia), zmniejszając jednocześnie wpływ na środowisko związany z produkcją pierwotną i zapewniając dostępność surowca dla przyszłych pokoleń. Komputer zawiera średnio ok.1.5 kg miedzi, typowy dom posiadający instalacje z miedzi zawiera ok 100 kg tego metalu, a turbina wiatrowa nawet 5 ton. Biorąc pod uwagę fakt, iż miedź może być w całości i wielokrotnie   przetwarzana, bez utraty swych parametrów jakościowych, mamy pełną motywację by zapewnić naszym produktom oraz odpadom miedzianym właściwe przetworzenie kiedy już zakończy się okres ich eksploatacji. Dzięki temu miedź użyta w czyimś smartfonie może być ponownie wykorzystana jako część instalacji wodociągowej w domu kogoś innego!

Odzyskiwanie miedzi stało się ważnym elementem łańcucha dostaw, bazującym na miejscowych zasobach, tworzącym lokalne miejsca pracy, pozwalającym ograniczyć składowanie odpadów i zachęcającym do wtórnego przetwarzania innych materiałów.

W 2011 przetworzono 2,1 miliona ton miedzi (12% wzrost wciągu jednego in roku), pochodzącej z produktów po zakończeniu okresu eksploatacji  oraz bezpośredniego przetworzenia odpadów produkcji fabrycznej (bezpośredni przetop). Zwiększony recykling miedzi jest bezpośrednio związany ze wzrostem zużycia tego metalu na całym świecie.

Miedź jest powszechnie stosowana w urządzeniach, od których jesteśmy coraz bardzie zależni we współczesnym życiu, a mianowicie produkty zaawansowane technologicznie tzw. “high-tech”, instalacje elektryczne, silniki, systemy solarne i “inteligentne” budynki. Czytaj więcej w sekcji Zastosowania.

Od lat 60. ubiegłego stulecia, światowe zapotrzebowanie na miedź rafinowaną wzrosło o ponad 250% (z 5 18 milionów ton). Produkcja pierwotna pozostaje w dalszym ciągu niezbędna aby zaspokoić rosnący popyt. Zapewnienie wystarczającej ilości miedzi dla zaspokojenia potrzeb przyszłych pokoleń będzie wymagało podniesienia poziomu odzyskiwania i przetwarzania surowca jak również znacznych inwestycji w jego wydobycie.

air conditioning copper tubes and coils

Recykling pomaga obniżyć zużycie energii elektrycznej oraz emisji CO2

Recykling miedzi jest niezwykle wydajnym sposobem ponownego wprowadzania tego cennego materiału do obiegu ekonomicznego. W procesie wtórnego przetworzenia miedzi zużywa się bowiem do 85% mniej energii aniżeli przy produkcji pierwotnej. W skali światowej, pozwala to zaoszczędzić 100 milionów MWh energii elektrycznej oraz obniżyć emisję CO2 o 40 milionów ton rocznie.

Obszerne studium na temat zasobów, przepływu i stopnia recyklingu miedzi zostały przeprowadzone przez niemiecki ośrodek naukowy Fraunhofer Institute. Rezultaty złożonych, trwających trzy lata, badań pozwoliły na znacznie lepsze zrozumienie tego jak miedź jest wykorzystywana i przetwarzana przez społeczeństwo.