Strona internetowa projektu RIGRID

Dzisiaj uruchomiono stronę internetową projektu RIGRID – inteligentnych sieci elektroenergetycznych na obszarach wiejskich. Projekt jest realizowany przez polsko-niemieckie konsorcjum, w którego skład wchodzą Europejski Instytut Miedzi, Instytut Elektroenergetyki Politechniki Warszawskiej (odpowiedzialny za realizację zadań badawczych) i polska spółka Electrum (partner przemysłowy). Najważniejszym partnerem po stronie niemieckiej jest Instytut Fraunhofera IFF, posiadający bogate doświadczenie w realizacji projektów inteligentnych sieci. IFF odgrywa rolę głównego koordynatora projektu. Projekt finansuje Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu ERA-Net Smart Grids Plus.

Celem projektu jest opracowanie i demonstracja innowacyjnego narzędzia do planowania i sterowania infrastrukturą elektroenergetyczą na obszarach wiejskich. Narzędzie będzie testowane podczas realizacji projektu sieci smart grid na obszarze gminy Puńsk, a następnie przy planowaniu rozbudowy sieci smart grid na obszarze Dardesheim.

Strona internetowa projektu