Cykl życia produktu

Analiza Cyklu Eksploatacyjnego dla Produktów z Miedzi

Analiza Cyklu Eksploatacyjnego dla Produktów z Miedzi (ang. Life Cycle Assessment for Copper Products)

Poprawa parametrów środowiskowych produktów oraz promowanie zrównoważonej gospodarki w całym łańcuchu dostaw stały się szczególnie ważne w ostatnich latach zarówno dla konsumentów, jak i poszczególnych gałęzi przemysłu.

Jednocześnie inicjatywy Unii Europejskiej, takie jak Plan Działań na Rzecz Zrównoważonej Konsumpcji i Produkcji (ang. Sustainable Consumption and Production Action Plan), promują zwiększenie wydajności wykorzystania zasobów oraz wprowadzanie na rynek produktów bardziej przyjaznych dla środowiska.

Przemysł miedziowy znajduje się w czołówce sektorów gospodarki zmierzających do zredukowania wpływu działalności na środowisko naturalne. Obecnie jedna trzecia energii zużywanej podczas produkcji wyrobów z miedzi we współczesnej Europie jest przeznaczana na działania mające na celu ochronę środowiska.

W odpowiedzi na sygnały od użytkowników końcowych i ustawodawców oraz zgodnie z polityką zrównoważonego rozwoju tej gałęzi przemysłu, producenci miedzi przeprowadzili szczegółową analizę cyklu eksploatacyjnego LCA (Life Cycle Assessments) dla produkcji miedzi oraz głównych półproduktów miedzianych (rur, drutu i blachy).

Poniższe wykresy przedstawiają wyniki Analizy Cyklu Eksploatacyjnego dla Produktów z Miedzi, ang. LCA, (potencjał tworzenia efektu cieplarnianego) według źródeł oddziaływania:

  • Kontrolowane bezpośrednio w zakładzie produkcyjnym na terenie UE (kolor niebieski);
  • Pośrednie, wynikające z lokalnej struktury źródeł energii pierwotnej (kolor żółty);
  • Pozostałe emisje pośrednie występujące na wcześniejszych na etapach łańcucha wartości (kolor pomarańczowy).