Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

Miedź jest elementem występującym w przyrodzie naturalnie. Jest obecna w skorupie ziemskiej, oceanach, jeziorach i rzekach; od niewielkich śladowych ilości do bogatych złóż kopalnianych. Jest nieszkodliwa i konieczna do życia – rośliny, ryby, zwierzęta i ludzie potrzebują miedzi do prawidłowego funkcjonowania.

Miedź jest obecna naturalnie we wszystkich środowiskach

Miedź jest obecna z natury we wszystkich wodach, osadach i glebach. W rzeczywistości, jeżeli poziom miedzi w glebie jest niewystarczający, nie istnieje produkcja rolna. Dwie najważniejsze rośliny zbożowe – ryż i pszenica – nie wyrosną pięknie w glebie ubogiej w miedź. Doprowadzi to do strat i produktów gorszej jakości.

Szacuje się, że w Europie aż 18 mln hektarów ziemi uprawnej (co stanowi 19% gruntów ornych) nie zawiera prawidłowej ilości bio-dostępnej miedzi. Aby to zrekompensować, powszechnie uzupełnia się glebę nawozami wzbogaconymi w miedź i siarczany miedzi.

Miedź jest naturalna, całkowicie przetwarzalna, odporna na korozję, wytrzymała i przeciwdrobnoustrojowa. W normalnych warunkach użytkowania nie jest trwała, bio-akumulacyjna ani toksyczna dla środowiska. Kompleksowa ocena zagrożenia – przemysł miedziowy dobrowolnie podjął próbę oszacowania zagrożenia w zakresie produkcji, wykorzystania i przetwarzania miedzi. Wykazano, że istniejący stan prawny chroni środowisko naturalne Europy, zdrowie pracowników przemysłowych i całego społeczeństwa.

Miedź pomaga zmniejszyć szkodliwą emisję dwutlenku węgla.

Przyszłość odnawialnych źródeł energii w Europie jest uzależniona od efektywnego wykorzystania energii i od produkcji energii odnawialnej. Im bardziej efektywne są usługi energetyczne, tym szybciej energia odnawialna stanie się wydajnym i ważnym czynnikiem w produkcji energii pierwotnej.

Miedź jest materiałem ważnym dla budowania systemów energetycznych przyszłości. Pełni istotną funkcję w systemach wykorzystujących energię odnawialną, tj. energię słoneczną, wiatrową, pływową, wodną, geotermalną i energię produkowaną z biomasy. Miedź jest najbardziej cenionym przewodnikiem ciepła i energii elektrycznej wśród metali używanych do projektowania całej infrastruktury i poszczególnych produktów. Systemy energetyczne utylizujące miedź wytwarzają, przesyłają i wykorzystują energię z wyższą wydajnością, zmniejszając w ten sposób emisję gazów cieplarnianych i optymalizując koszty okresu eksploatacji.

Czy wiedziałeś, że średnia zawartość miedzi w skorupie ziemskiej wynosi 0,005%?

Miedź jest obecna w skorupie ziemskiej, oceanach, jeziorach i rzekach; od niewielkich śladowych ilości do bogatych złóż kopalnianych.

Miedź i dwutlenek węgla

Zwiększenie średnicy przewodów miedzianych ogranicza szkodliwą emisję CO2. Korzyści związane z tą praktyką oznaczają duży zysk dla środowiska, redukcję kosztów eksploatacji systemu i możliwość poddania miedzi recyklingowi w 100% po zużyciu urządzenia.