Żrównoważony rozwój

Zrównoważony rozwój

Miedź w trojaki sposób przyczynia się do zrównoważonego rozwoju

Jak ONZ zdefiniowało to w raporcie Bruntland, z 1987 roku, zrównoważony rozwój to “rozwój, który pozwala zaspokoić obecne potrzeby, a jednocześnie nie zmniejsza szans przyszłych pokoleń na zaspokojenie ich potrzeb”. Stąd wniosek, że wzrost gospodarczy musi uwzględniać także cele społeczne i środowiskowe.

Wzrost Gospodarczy
Materiały budowlane (budynki i infrastruktura) oraz użytkowe (przewodniki elektryczne i ciepła) zrobione z miedzi i jej stopów leżą w centrum gospodarki UE. Przedsiębiorstwa europejskie, produkujące najwyższej klasy urządzenia w takich sektorach, jak automatyka, wytwarzanie maszyn, infrastruktura energetyczna, budownictwo, wydobycie metali, inżynieria, przynoszą miliardy Euro z handlu na rynkach regionalnych i eksportowych. Czytaj więcej

Społeczeństwo
Choć przemysł miedziowy jest stosunkowo mały, jeśli chodzi o zatrudnienie (+/- 50,000 osób w całej Europie), wymaga on wielu umiejętności w różnych zawodach z nim związanych. Co ważniejsze, firmy będące ogniwami łańcucha wartości, który pokrywa zapotrzebowanie od nanocząsteczek po olbrzymie konstrukcje do badań w kosmosie, wspierają, między innymi, badaczy, naukowców, nauczycieli, inżynierów, medyków, technologów, pracowników przemysłu metalowego, pracowników zajmujących się pozyskiwaniem surowców wtórnych oraz pracowników budowlanych. Ci ludzie pracują w światowej sławy instytucjach akademickich, departamentach rządowych, firmach globalnych oraz małych i średnich przedsiębiorstwach. Czytaj więcej

Środowisko
Europejski przemysł miedziowy wydaje miliony Euro rocznie na poprawę oceny swojego śladu środowiskowego, a także pomaga firmom typu “downstream” na polepszanie oceny śladu środowiskowego ich produktów. Produkty z miedzi używane są w projektach związanych z infrastrukturą środowiskową, oczyszczaniem i recyklingiem ścieków. Są one także używane w czujnikach, oraz instrumentach pomiarowych. Innowacyjność wspiera wydajność zasobów, „więcej mniejszym kosztem”. Na przykład, lżejsze i mniejsze konstrukcje to rozwój i większa wydajność systemów i urządzeń, czy to sprzętu medycznego, telefonów komórkowych, klimatyzacji, urządzeń przemysłowych, sklepowych, systemów kolejowych czy konstrukcji pojazdów. Czytaj więcej