Znak Copper Mark – gwarancją odpowiedzialnej produkcji

Znak Copper Mark – gwarancją odpowiedzialnej produkcji

Członkowie Międzynarodowego Stowarzyszenia Miedzi (ICA) z dumą przedstawiają Copper Mark – nowy system zapewnienia odpowiedzialnej produkcji miedzi.

Cele programu

Zaprojektowany z myślą o przemyśle miedziowym i we współpracy z nim, znak Copper Mark ma na celu pokazanie wkładu przemysłu miedzi w zrównoważony rozwój w perspektywie długoterminowej, poprzez ocenę wyników kopalń i rafinerii miedzi w oparciu o kryteria odpowiedzialnej produkcji oraz dalszą weryfikację wyników w kontekście Programu Zgodności ze Znakiem Copper Mark.

Dzięki znakowi Copper Mark inwestujący w produkcję miedzi oraz konsumenci miedzi będą mogli dokonywać świadomych wyborów w obrębie swoich łańcuchów dostaw, manifestować swoje wsparcie dla zaangażowanych dostawców, tym samym wnosić pozytywny wkład w zrównoważony rozwój.

Jak działa znak Copper Mark?

Zainspirowany celami wyznaczonymi przez ONZ w zakresie zrównoważonego rozwoju, program Copper Mark przyjmuje kompleksowe podejście do tego zagadnienia i zakłada rzetelną weryfikację praktyk stosowanych w zakładach produkcji miedzi, w tym w kopalniach, hutach i rafineriach. W odróżnieniu od wielu istniejących inicjatyw, które są zgodne z modelem “standard-audyt-certyfikacja”, ta proponowana przez ICA opiera się na ułatwieniu przepływu informacji na poziomie zakładu, na praktykach zarządzania ryzykiem i publicznym raportowaniu pozytywnego oddziaływania w terenie.

Copper Mark jest dobrowolnym programem, do którego mogą przystąpić wszystkie podmioty z branży. Te które pomyślnie przeszły weryfikację mogą wykorzystywać znak w swych publikacjach korporacyjnych, na fakturach, kontraktach itp. oraz rzecz jasna na wyrobach miedzianych. Obecność znaku wskazuje na zaangażowanie danego podmiotu w spełnianie branżowych standardów zrównoważonego rozwoju w praktykach operacyjnych. Wprawdzie program został pierwotnie ustanowiony, sfinansowany i obsadzony przez ICA, ale już w pierwszym kwartale 2020 roku będzie on nadzorowany przez niezależny podmiot zarządzany przez organizację zrzeszającą zainteresowane strony.

Więcej informacji